Trợ Thủ | Cổ Long 2 - Thần Kiếm Hồi Sinh

Trợ Thủ

Nhiệm vụ cổ long

Tư Chất Trợ Thủ Hoàng Kim

Tổng hợp tư chất của các trợ thủ hoàng kim trong Cổ Long Online. --- Đang cập nhật ---
Trợ Thủ Đại HIệp

Trợ Thủ Đại Hiệp Cổ Long

Phiên bản Đại Hiệp Xuất Thế sẽ chào đón 12 vị đại hiệp Cổ Long uy chấn thiên hạ. Kỹ Năng Đại Hiệp Hướng Dẫn Nâng...
Tuyệt Học Trợ Thủ

Siêu Tuyệt Học Trợ Thủ

Siêu Tuyệt Học là các kỹ năng mới, được nâng cấp từ Tuyệt Học Trợ Thủ trong Cổ Long Online. Mỗi kỹ năng đều...
Trợ Thủ Siêu Cực Phẩm

Trợ Thủ Siêu Cực Phẩm

Phiêu bạt trong thế giới Cổ Long, người chơi không thể thiếu sự trợ giúp của trợ thủ đồng hành. Trợ thủ càng mạnh...
Kỹ Năng Siêu Cấp Trợ Thủ

Kỹ Năng Siêu Cấp

Tổng hợp các kỹ năng siêu cấp của trợ thủ đồng hành trong Cổ Long Online 1. Kỹ năng siêu cấp sẽ được nâng cấp...
Nhiệm vụ gia viên

Vô Vi Trợ Thủ

Vô Vi là tính năng mới trong phiên bản Hoàng Kim, nó không chỉ hỗ trợ trợ thủ mạnh mẽ hơn mà còn giảm...
Tuyệt Học Trợ Thủ

Tuyệt Học Trợ Thủ

Tổng hợp các tuyệt học của trợ thủ đồng hành trong Cổ Long Online Kỹ Năng Giải Thích Thâu Thiên Hoán Nhật Có 70% gấp đôi sát thương,...
Cải Lão Hoàn Đồng Trợ Thủ

Cải Lão Hoàn Đồng Trợ Thủ

Phiêu bạt trong thế giới Cổ Long, người chơi không thể thiếu sự trợ giúp của trợ thủ đồng hành. Trợ thủ càng mạnh...
Đả Thông Kinh Mạch Cổ Long

Đả Thông Kinh Mạch Trợ Thủ

Đả Thông Kinh Mạch Trợ Thủ là tính năng mới của Cổ Long Online, nhằm hỗ trợ trợ thủ Hiếm Có mạnh mẽ hơn...
Tư Chất Pet Tím Cổ Long

Tư Chất Trợ Thủ Hiếm Có

Tổng hợp tư chất của các trợ thủ bảo bảo quý hiếm trong Cổ Long Online.