Trợ Thủ | Cổ Long 2 - Thần Kiếm Hồi Sinh

Trợ Thủ

Đả Thông Kinh Mạch Cổ Long

Công Lực Trợ Thủ

Công Lực Trợ Thủ là tính năng mới của Cổ Long Online, nhằm hỗ trợ trợ thủ Hiếm Có mạnh mẽ hơn trong hành...
Đại Gia

Hệ Thống Tẩy Tủy Trợ Thủ

Tẩy Tủy Trợ Thủ là võ học được lưu truyền từ hàng nghìn năm, có hệ thống hoàn chỉnh, hàm chứa kỹ pháp, tâm...
Đả Thông Kinh Mạch

Thiên Phú Trợ Thủ

Cổ Long Online xin trân trọng giới thiệu tính năng mới vô cùng hấp dẫn, đó là Thiên Phú Trợ Thủ. Sử dụng Thiên Phú...
Vu Lan Báo HIếu

Siêu Bí Tịch Thú Cưỡi

Thú cưỡi trong Cổ Long Online luôn là người bạn đồng hành với người chơi. Thú cưỡi vừa giúp tăng tốc độ di chuyển, vừa có...
Chợ Đêm Trung Thu

Thần Thủy Và Siêu Thần Thủy

Phiên bản mới của Cổ Long sẽ ra mắt vật phẩm mới THẦN THỦY và SIÊU THẦN THỦY với tính năng hoàn toàn mới...
Đồng Hành Vương Giả

Trợ Thủ Cuồng Cổ Long

Cổ Long Online xin trân trọng giới thiệu hệ thống trợ thủ mới vô cùng hấp dẫn, đó là Trợ Thủ Cuồng. Bảng Tư Chất Đại...
Trợ Thủ Đại HIệp

Trợ Thủ Cuồng Đại Hiệp

Phiên bản Đại Hiệp Xuất Thế sẽ chào đón 12 vị đại hiệp Cổ Long uy chấn thiên hạ. Hướng Dẫn Sở Hữu Trợ Thủ...
Kỹ Năng Siêu Cấp Trợ Thủ

Trợ Thủ Cuồng Môn Phái

Cổ Long Online xin trân trọng giới thiệu hệ thống trợ thủ mới vô cùng hấp dẫn, đó là Trợ Thủ Môn Phái. Bảng Tư...
Tấn Công Tư Chất Hoàn

Thiên Mệnh Trợ Thủ

Cổ Long Online xin trân trọng giới thiệu tính năng mới vô cùng hấp dẫn, đó là Thiên Mệnh Trợ Thủ. Sử dụng Thiên Mệnh...
Công Tử Bạc Liêu

Hệ Thống Trợ Thủ Nộ Cổ Long

Cổ Long Online xin trân trọng giới thiệu hệ thống trợ thủ mới vô cùng hấp dẫn, đó là Trợ Thủ Nộ. Tất cả tư...