Trợ Thủ | Cổ Long 2 - Thần Kiếm Hồi Sinh

Trợ Thủ

Bạch Hổ

Trợ Thủ Thần Thú

Phiên bản Thần Thú sẽ chào đón 19 trợ thủ Thần Thú mới. Mỗi thần thú sẽ sở hữu cho mình 1 kỹ năng đặc...
Trợ Thủ Đại HIệp

Trợ Thủ Cuồng Đại Hiệp

Phiên bản Đại Hiệp Xuất Thế sẽ chào đón 12 vị đại hiệp Cổ Long uy chấn thiên hạ. Hình Ảnh Và Kỹ Năng Trợ...
Tuyệt Học Trợ Thủ

Tuyệt Học Trợ Thủ

Tổng hợp các tuyệt học của trợ thủ đồng hành trong Cổ Long Online Tuyệt Học Mới Kỹ Năng Giải Thích Thiên Cơ Ám Quan  Tấn công nội công nhiều...
Đả Thông Kinh Mạch Cổ Long

Công Lực Trợ Thủ

Công Lực Trợ Thủ là tính năng mới của Cổ Long Online, nhằm hỗ trợ trợ thủ Hiếm Có mạnh mẽ hơn trong hành...
Đại Gia

Hệ Thống Tẩy Tủy Trợ Thủ

Tẩy Tủy Trợ Thủ là võ học được lưu truyền từ hàng nghìn năm, có hệ thống hoàn chỉnh, hàm chứa kỹ pháp, tâm...
Đả Thông Kinh Mạch

Thiên Phú Trợ Thủ

Cổ Long Online xin trân trọng giới thiệu tính năng mới vô cùng hấp dẫn, đó là Thiên Phú Trợ Thủ. Sử dụng Thiên Phú...
Vu Lan Báo HIếu

Siêu Bí Tịch Thú Cưỡi

Thú cưỡi trong Cổ Long Online luôn là người bạn đồng hành với người chơi. Thú cưỡi vừa giúp tăng tốc độ di chuyển, vừa có...
Chợ Đêm Trung Thu

Thần Thủy Và Siêu Thần Thủy

Phiên bản mới của Cổ Long sẽ ra mắt vật phẩm mới THẦN THỦY và SIÊU THẦN THỦY với tính năng hoàn toàn mới...
Đồng Hành Vương Giả

Trợ Thủ Cuồng Cổ Long

Cổ Long Online xin trân trọng giới thiệu hệ thống trợ thủ mới vô cùng hấp dẫn, đó là Trợ Thủ Cuồng. Bảng Tư Chất Đại...
Kỹ Năng Siêu Cấp Trợ Thủ

Trợ Thủ Cuồng Môn Phái

Cổ Long Online xin trân trọng giới thiệu hệ thống trợ thủ mới vô cùng hấp dẫn, đó là Trợ Thủ Môn Phái. Bảng Tư...