Đả Thông Kinh Mạch Cổ Long

Công Lực Trợ Thủ là tính năng mới của Cổ Long Online, nhằm hỗ trợ trợ thủ Hiếm Có mạnh mẽ hơn trong hành trình bôn tẩu giang hồ cùng các đại hiệp.

Phiêu bạt trong thế giới Cổ Long, người chơi không thể thiếu sự trợ giúp của trợ thủ đồng hành. Trợ thủ càng mạnh thì bạn càng dễ dàng hành tẩu giang hồ, luyện kiếm dành thiên hạ.

Đối tượng: Trợ thủ hiếm có (Pet Cuồng)

Nội Dung

Chỉ số Công Lực thể hiện cấp độ hiện tại của tính năng Công Lực Trợ Thủ.

  • Công lực trợ thủ max cấp là Cấp 200.
  • Mỗi cấp sẽ gia tăng 20 điểm toàn bộ điểm tư chất.

Để nâng công lực trợ thủ Cuồng, đại hiệp phải sử dụng đúng [Thẻ Trợ Thủ] tương ứng.

Đại hiệp có thể mua được vật phẩm Thẻ Thu Hồi Trợ Thủ tại Tiệm Tạp Hóa ở các thành trấn. Sau đó lựa chọn trợ thủ muốn thu hồi và sử dụng Thẻ Thu Hồi Trợ Thủ.

Pet Bảo Tím thường sẽ thu hồi ra thẻ trợ thủ tương ứng.
Thu hồi Pet Tiểu đại hiệp sẽ ra thẻ đại hiệp tương ứng.

Ngoài cách sử dụng thẻ trợ thủ tương ứng, đại hiệp còn có thể sử dụng Thẻ Hoàng Kim để nâng công lực cho trợ thủ bất kỳ.

Trang chủ: colong.vn
Cộng đồng: fb.com/groups/colong2
Fanpage: fb.com/colong2.vn
Tổng hợp ưu đãi: colong.vn/uu-dai