Đại Gia

Tẩy Tủy Trợ Thủ là võ học được lưu truyền từ hàng nghìn năm, có hệ thống hoàn chỉnh, hàm chứa kỹ pháp, tâm pháp và trợ hành trong tu luyện. Và trong thế giới Cổ Long Online, Tẩy Tủy Trợ Thủ h gia tăng sức mạnh bản thân, khai phá tiềm lực ẩn chứa sâu bên trong mỗi trợ thủ.

Tại Server mới lần này, cấp độ tẩy tủy trợ thủ tối đa là Cấp 1000
 
Điều Kiện

Tích lũy tối thiểu 200.000.000 điểm kinh nghiệm (200 triệu EXP)

NPC Liên Quan

Trầm Thiên Quân (47.248) ở Vô Danh Đảo

Nội Dung

Sau khi đại hiệp tích lũy đủ 200 triệu EXP, hãy mau chóng tới gặp Trầm Thiên Quân (47.248) ở Vô Danh Đảo để tu luyện võ học Tẩy Tủy cho trợ thủ.

Ở phiên bản hiện tại, tâm pháp Tẩy Tủy Trợ Thủ có tầng cao nhất là cấp 1000. Sau mỗi lần tu luyện, tâm pháp sẽ tăng thêm 1 tầng. Cấp độ của Tẩy Tủy Trợ Thủ sẽ tương ứng với số điểm tiềm năng mà trợ thủ của bạn sẽ nhận được (Cấp 100 nhận được 100 point, cấp 1000 nhận được 1000 point)

Để nhận được điểm tiềm năng, đại hiệp cho trợ thủ tương ứng sử dụng vật phẩm Cao-Quy Nguyên Lộ

Trang chủ: colong.vn
Cộng đồng: fb.com/groups/colong2
Fanpage: fb.com/colong2.vn
Tổng hợp ưu đãi: colong.vn/uu-dai