Thú Cưỡi | Cổ Long 2 - Thần Kiếm Hồi Sinh

Thú Cưỡi

Tiến hóa thần thú

Tiến Hóa Thần Thú

Trong thế giới Cổ Long, Thần Thú chia làm 19 loại. Khi tiến hóa thú con lên thú trưởng thành, có cơ hội để...
Hệ thống thú cưỡi

Hệ Thống Thú Cưỡi

Thú cưỡi trong Cổ Long Online luôn là người bạn đồng hành với người chơi. Thú cưỡi vừa giúp tăng tốc độ di chuyển, vừa có...