Vu Lan Báo HIếu

Thú cưỡi trong Cổ Long Online luôn là người bạn đồng hành với người chơi. Thú cưỡi vừa giúp tăng tốc độ di chuyển, vừa có khả năng tham chiến cùng chủ nhân.

Vật phẩm Siêu Bí Tịch Thú Cưỡi chỉ được bán duy nhất trong Thương Thành.

Với tất cả các loại thú cưỡi của Cổ Long (bao gồm thú thường, thú biến dị, thần thú) khi sử dụng Siêu Bí Tịch Thu Cưỡi đều sẽ sở hữu full kỹ năng như hình trên và tốc độ di chuyển của thú là 100%.

Lưu ý : khi thú cưỡi sử dụng Siêu Bí Tịch Thú thành công, linh tính của thú sẽ reset ngẫu nhiên (không giữ nguyên linh tính ban đầu)

Ví Dụ 1

Thú cưỡi Kim Cuồng Sư (thú biến dị) có tốc độ di chuyển ban đầu là 30%.

Sau khi cho Kim Cuồng Sư sử dụng Siêu Bí Tịch Thu Cưỡi, Kim Cuồng Sư sẽ sở hữu bộ skill full và có tốc độ di chuyển là 100%. Và nếu bạn sử dụng thú cưỡi này kết hợp với Lăng Ba Vi Bộ thì tổng tốc độ di chuyển sẽ là 150%.

Ví Dụ 2

Thú cưỡi Phi Điện Sư Vương (thần thú) có tốc độ di chuyển ban đầu là 50%.

Sau khi cho Phi Điện Sư Vương sử dụng Siêu Bí Tịch Thu Cưỡi, Phi Điện Sư Vương sẽ sở hữu bộ skill full và có tốc độ di chuyển là 100%. Và nếu bạn sử dụng thú cưỡi này kết hợp với Lăng Ba Vi Bộ thì tổng tốc độ di chuyển sẽ là 150%.

Trang chủ: colong.vn
Cộng đồng: fb.com/groups/colong2
Fanpage: fb.com/colong2.vn
Tổng hợp ưu đãi: colong.vn/uu-dai