Bạch Hổ

Phiên bản Thần Thú sẽ chào đón 19 trợ thủ Thần Thú mới.

Mỗi thần thú sẽ sở hữu cho mình 1 kỹ năng đặc trưng (mặc định 10 mục tiêu)
Có thể học thêm Tuyệt Học khác mà không bị đè đi Kỹ Năng Đặc Thù
 
Tư Chất

Kỹ Năng

Tất cả các Kỹ Năng Đặc Thù của Thần Thú khi kết hợp với Tuyệt Kỹ Đại Hiệp sẽ nhận được hiệu quả như sau

Tuyệt Học Tuyệt Kỹ Đại Hiệp
Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3
Thần Thú x1.5 dame x2 dame x2.5 dame

 
Chi tiết tham khảo tại Tuyệt Kỹ Đại Hiệp

Hình Ảnh

Trang chủ: colong.vn
Cộng đồng: fb.com/groups/colong2
Fanpage: fb.com/colong2.vn
Tổng hợp ưu đãi: colong.vn/uu-dai