Đồng Hành Vương Giả

Cổ Long Online xin trân trọng giới thiệu hệ thống trợ thủ mới vô cùng hấp dẫn, đó là Trợ Thủ Cuồng.

Bảng Tư Chất

tư chát cuồng

Đại hiệp sử dụng Siêu Thần Thủy cho trợ thủ Bảo màu tím sẽ có tỉ lệ 100% biến thành trợ thủ Cuồng tương ứng. (Bảo-Diệp Tường  → Cuồng-Diệp Tường)

Siêu Thần Thủy là phần thưởng của hoạt động Khiêu Chiến BOSS Tứ Tương hoặc được bán tại Thương Thành
 

Thần Thủy có tỉ lệ nhỏ biến đổi trợ thủ Bảo thành trợ thủ Cuồng tương ứng hoặc trợ thủ Tiểu Đại Hiệp ngẫu nhiên. Nếu thất bại thì trợ thủ sẽ BIẾN MẤT.

Trang chủ: colong.vn
Cộng đồng: fb.com/groups/colong2
Fanpage: fb.com/colong2.vn
Tổng hợp ưu đãi: colong.vn/uu-dai