Trợ Thủ | Cổ Long 2 - Thần Kiếm Hồi Sinh - Part 2

Trợ Thủ

Tấn Công Tư Chất Hoàn

Thiên Mệnh Trợ Thủ

Cổ Long Online xin trân trọng giới thiệu tính năng mới vô cùng hấp dẫn, đó là Thiên Mệnh Trợ Thủ. Sử dụng Thiên Mệnh...
Công Tử Bạc Liêu

Hệ Thống Trợ Thủ Nộ Cổ Long

Cổ Long Online xin trân trọng giới thiệu hệ thống trợ thủ mới vô cùng hấp dẫn, đó là Trợ Thủ Nộ. Tất cả tư...
Tư Chất Pet Tím Cổ Long

Tư Chất Trợ Thủ Cuồng

Tổng hợp tư chất của các trợ thủ bảo bảo quý hiếm trong Cổ Long Online.
Trợ Thủ Siêu Cực Phẩm

Trợ Thủ Siêu Cực Phẩm

Phiêu bạt trong thế giới Cổ Long, người chơi không thể thiếu sự trợ giúp của trợ thủ đồng hành. Trợ thủ càng mạnh...
Nhiệm vụ gia viên

Vô Vi Trợ Thủ

Vô Vi là tính năng mới trong phiên bản Hoàng Kim, nó không chỉ hỗ trợ trợ thủ mạnh mẽ hơn mà còn giảm...
Danh Sách Pet Tím Cổ Long

Danh Sách Trợ Thủ Hiếm Có

Tổng hợp danh sách các trợ thủ bảo bảo quý hiếm của Cổ Long Online. Hình Ảnh Tên Gọi Cấp Bắt Vị Trí Tiêu Thiếu Anh 0 Boss Ẩn tại Bích...
Kỹ Năng Cao Cấp

Kỹ Năng Cao Cấp

Tổng hợp các kỹ năng cao cấp của trợ thủ đồng hành trong Cổ Long Online Kỹ Năng Giải Thích Chân-Nữu Chuyển Càn Khôn Khi bị tấn công...
Kỹ Năng Sơ Cấp

Kỹ Năng Sơ Cấp

Tổng hợp các kỹ năng sơ cấp của trợ thủ đồng hành trong Cổ Long Online Kỹ Năng Giải Thích Nữu Chuyển Càn Khôn Khi bị tấn công...