Nghề Nghiệp | Cổ Long 2 - Thần Kiếm Hồi Sinh

Nghề Nghiệp

Luyện Thuốc

Chế Thuốc

Để học được nghề chế thuốc, nhân vật cần đạt cấp độ 20 trở lên, có đủ danh vọng, ngân lượng và thể lực,...
Nấu Ăn

Nấu Ăn

Thức ăn sẽ dùng để hồi phục sinh mệnh và nội lực của bạn, tuy nhiên nó không thể dùng được trong chiến đấu....
Nấu Rượu Cổ Long

Nấu Rượu

Để học được nghề nấu rượu, bạn cần đến gặp NPC Hùng Miêu Nhi (101, 577) tại Kinh Thành để học kỹ năng nấu...