Đả Thông Kinh Mạch

Cổ Long Online xin trân trọng giới thiệu tính năng mới vô cùng hấp dẫn, đó là Thiên Phú Trợ Thủ. Sử dụng Thiên Phú đúng lúc, đúng chỗ sẽ phát huy được tối đa sức mạnh của trợ thủ, đảo ngược thế trận, mở rộng con đường trở thành võ lâm cao thủ.

Tại Server mới sử dụng vật phẩm Cổ Long Bảo Điển để nâng cấp thiên phú cho trợ thủ bằng Ngân Lượng tương ứng (server cũ là sử dụng Ngân Phiếu)
 
NPC Liên Quan

Trầm Thiên Quân (47.248) ở Vô Danh Đảo

Nội Dung

Hệ thống Thiên Phú Trợ Thủ được chia thành 4 loại

+ Bạo Kích : gia tăng chỉ số tấn công và chính xác của trợ thủ.
+ Hộ Thể : gia tăng chỉ số HP và phòng ngự của trợ thủ.
+ Tốc Biến : gia tăng chỉ số né tránh và tốc độ của trợ thủ.
+ Cuồng Nộ : gia tăng chỉ số MP và nội công của trợ thủ.

Mỗi loại Thiên Phú học ở Trầm Thiên Quân max cấp là cấp 120.

Mỗi lần Tẩy Tủy Trợ Thủ thành công, đại hiệp sẽ nhận được 1 điểm Thiên Phú Trợ Thủ để gia tăng sức mạnh.

Hướng Dẫn Nâng Thiên Phú Trợ Thủ

Bước 1 : Thu Nhận Trợ Thủ

Để có thể nâng cấp thiên phú cho trợ thủ, yêu cầu đầu tiên bắt buộc phải là chủ nhân của trợ thủ đó. Đại hiệp mở Túi Đồ (Alt + E), chuyển sang tab Trợ Thủ và chọn trợ thủ muốn thu nhận sau đó sử dụng vật phẩm Cổ Long Bảo Điển.

Bước 2 : Nâng Cấp Thiên Phú

Khi đã trở thành chủ nhân của trợ thủ, đại hiệp sử dụng vật phẩm Cổ Long Bảo Điển để bắt đầu nâng cấp thiên phú cho trợ thủ và sẽ tiêu tốn Ngân Lượng tương ứng.

Các Lưu Ý Quan Trọng Cần Phải Biết

1. Phải là chủ nhân của trợ thủ thì khi sử dụng trợ thủ đó mới nhận được hiệu quả Thiên Phú Trợ Thủ.

2. Phải là chủ nhân của trợ thủ thì mới có thể nâng cấp Thiên Phú cho trợ thủ đó.

Thiên Phú Cấp Chỉ Số
Bạo Kích 20 360 Chính Xác
40 360 Chính Xác | 480 Công
60 961 Chính Xác | 480 Công
80 961 Chính Xác | 1171 Công
100 961 Chính Xác | 1171 Công | 20% Chính Xác
120 961 Chính Xác | 1171 Công | 20% Chính Xác | 20% Công
140 1321 Chính Xác | 1171 Công | 20% Chính Xác | 20% Công
160 1321 Chính Xác | 1651 Công | 20% Chính Xác | 20% Công
180 1922 Chính Xác | 1651 Công | 20% Chính Xác | 20% Công
200 1922 Chính Xác | 2342 Công | 20% Chính Xác | 20% Công
Thiên Phú Cấp Chỉ Số
Hộ Thể 20 600 Máu
40 600 Máu | 300 Phòng Ngự
60 2103 Máu | 300 Phòng Ngự
80 2103 Máu | 849 Phòng Ngự
100 2103 Máu | 849 Phòng Ngự | 20% Máu
120 2103 Máu | 849 Phòng Ngự | 20% Máu | 20% Phòng Ngự
140 2703 Máu | 849 Phòng Ngự | 20% Máu | 20% Phòng Ngự
160 2703 Máu | 1149 Phòng Ngự | 20% Máu | 20% Phòng Ngự
180 4206 Máu | 1149 Phòng Ngự | 20% Máu | 20% Phòng Ngự
200 4206 Máu | 1698 Phòng Ngự | 20% Máu | 20% Phòng Ngự
Thiên Phú Cấp Chỉ Số
Tốc Biến 20 180 Né
40 180 Né | 160 Tốc
60 661 Né | 160 Tốc
80 661 Né | 426 Tốc
100 661 Né | 426 Tốc | 20% Né
120 661 Né | 426 Tốc | 20% Né | 20% Tốc
140 841 Né | 426 Tốc | 20% Né | 20% Tốc
160 841 Né | 586 Tốc | 20% Né | 20% Tốc
180 1322 Né | 586 Tốc | 20% Né | 20% Tốc
200 1322 Né | 852 Tốc | 20% Né | 20% Tốc
Thiên Phú Cấp Chỉ Số
Cuồng Nộ 20 420 Mana
40 420 Mana | 300 Nội
60 1292 Mana | 300 Nội
80 1292 Mana | 849 Nội
100 1292 Mana | 849 Nội | 20% Mana
120 1292 Mana | 849 Nội | 20% Mana | 20% Nội
140 1712 Mana | 849 Nội | 20% Mana | 20% Nội
160 1712 Mana | 1149 Nội | 20% Mana | 20% Nội
180 2584 Mana | 1149 Nội | 20% Mana | 20% Nội
200 2584 Mana | 1698 Nội | 20% Mana | 20% Nội

 
Để nâng cấp Thiên Phú lên Cấp 200, đại hiệp sử dụng vật phẩm Thiên Phú Phù (dành cho trợ thủ) được bán tại tiệm Tạp Hóa Hảo Hán Trang.


Trang chủ: colong.vn
Cộng đồng: fb.com/groups/colong2
Fanpage: fb.com/colong2.vn
Tổng hợp ưu đãi: colong.vn/uu-dai