Hướng Dẫn | Cổ Long 2 - Thần Kiếm Hồi Sinh

Hướng Dẫn

Hướng Dẫn Cập Nhật Client

Hướng Dẫn Cập Nhật Client

Để Server hoạt động ổn định hơn, BQT đã tiến hành nâng cấp máy chủ và sau đây xin hướng dẫn quý bằng hữu...
Hướng dẫn nhận thuỏng Cổ Long

Hướng Dẫn Nhận Thưởng Quà Tặng Cổ Long

Để nhận được các phần thưởng quà tặng Cổ Long trong game, quý bằng hữu thực hiện như sau: Di chuyển tới Vô Danh Đảo,...
KNB

Hướng Dẫn Nhận Kim Nguyên Bảo

Sau khi nạp thẻ thành công, để nhận được Kim Nguyên Bảo trong game, quý bằng hữu thực hiện như sau Đăng nhập vào game,...