Chợ Đêm Trung Thu

Phiên bản mới của Cổ Long sẽ ra mắt vật phẩm mới THẦN THỦY và SIÊU THẦN THỦY với tính năng hoàn toàn mới lạ.

Đối Tượng Sử Dụng

Tất cả các trợ thủ Bảo màu tím đều có thể sử dụng.

Công Dụng

Thần Thủy có tỉ lệ nhỏ biến đổi trợ thủ Bảo thành trợ thủ Cuồng tương ứng hoặc trợ thủ Tiểu Đại Hiệp ngẫu nhiên. Nếu thất bại thì trợ thủ sẽ BIẾN MẤT.

Siêu Thần Thủy có tỉ lệ 100% biến đổi trợ thủ Bảo thành trợ thủ Cuồng tương ứng.

Trang chủ: colong.vn
Cộng đồng: fb.com/groups/colong2
Fanpage: fb.com/colong2.vn