Kỹ Năng Siêu Cấp Trợ Thủ

Cổ Long Online xin trân trọng giới thiệu hệ thống trợ thủ mới vô cùng hấp dẫn, đó là Trợ Thủ Môn Phái.

Bảng Tư Chất

Yêu Cầu

Ở phiên bản mới này để sở hữu trợ thủ Cuồng Môn Phái, bằng hữu phải sử dụng Siêu Thần Thủy cho trợ thủ Bảo Môn Phái sẽ có tỉ lệ 100% biến thành trợ thủ Cuồng Môn Phái tương ứng.

Để nâng công lực trợ thủ Cuồng Môn Phái, đại hiệp phải sử dụng đúng [Thẻ Trợ Thủ] tương ứng.

Tại Tiệm Tạp Hóa ở các thành trấn, đại hiệp có thể mua được vật phẩm Thẻ Thu Hồi Trợ Thủ.

Đại hiệp mở Túi Đồ (Alt + E) chọn tab Trợ Thủ như hình ảnh bên dưới, sau đó lựa chọn trợ thủ muốn thu hồi và sử dụng Thẻ Thu Hồi Trợ Thủ.

Thu thập thành công, đại hiệp sẽ nhận được 1 Thẻ Trợ Thủ tương ứng.

Tham gia hoạt động Đột Kích Môn Phái hàng tuần có tỉ lệ cao bắt gặp các trợ thủ môn phái.
 
Lưu ý: trợ thủ môn phái chỉ sở hữu tối đa 4 Kỹ Năng (skill dòng 1) và không học được các Tuyệt Học Trợ Thủ (Thâu Thiên, Thiên Phật …)

Kỹ Năng

Mỗi trợ thủ đều có thể lựa chọn học được kỹ năng của các môn phái tương ứng giống như nhân vật.

Đại hiệp sử dụng vật phẩm Cổ Long Bảo Điển cho trợ thủ để có thể học kỹ năng môn phái.

Trang chủ: colong.vn
Cộng đồng: fb.com/groups/colong2
Fanpage: fb.com/colong2.vn
Tổng hợp ưu đãi: colong.vn/uu-dai