Tin Tức | Cổ Long 2 - Thần Kiếm Hồi Sinh

Tin Tức

Bảo Trì Định Kỳ – Nội Dung Cập Nhật

Bảo trì định kỳ hàng ngày để server hoạt động ổn định hơn. Thời gian bắt đầu tiến hành bảo trì là 7:00 sáng,...
Nhà Giáo Việt Nam

Khuyến Mại Chuyển Khoản

Trong thời gian 3 ngày, khi người chơi nạp hình thức chuyển khoản sẽ được tặng thêm Chìa Khóa Năm Mới tương ứng. Thời Gian Bắt đầu:...
Đả Thông Kinh Mạch

Cổ Long Big Update Tháng 10

Cổ Long 2 - Thần Kiếm Hồi Sinh xin thông báo lộ trình ra mắt các tính năng mới sẽ được cập nhật trong...
Dã tẩu cổ long

Hệ Thống Kỹ Năng Xuyên Giáp

Xuyên Tâm Phá và Nội Kình Phá là tính năng mới của Cổ Long Online, nhằm hỗ trợ đại hiệp mạnh mẽ hơn trong...
Thu Hồi Trợ THủ

Thánh Y Giáp

Thánh Y Giáp là tính năng mới của Cổ Long Online, nhằm hỗ trợ đại hiệp mạnh mẽ hơn trong hành trình bôn tẩu...
Binh Khí Phổ Cổ Long

Binh Khí Phổ Tưởng Thưởng

Binh Khí Phổ là một trong những đấu trường khốc liệt, hấp dẫn và được mong chờ nhất Cổ Long Online. Để vượt qua...
Đả Thông Kinh Mạch

Cổ Long Big Update Tháng 9

ổ Long 2 - Thần Kiếm Hồi Sinh xin thông báo lộ trình ra mắt các tính năng mới sẽ được cập nhật trong...

Đồ Thời Trang Hoàng Kim

Cổ Long Online xin trân trọng giới thiệu hệ thống trang bị mới vô cùng hấp dẫn. Đó là đồ thời trang Hoàng Kim. Đồ...
Gia Viên

Bảo Thạch Cao Cấp

Bảo thạch cao cấp là tính năng hỗ trợ đại hiệp gia tăng sức mạnh vô cùng lớn, hành tẩu giang hồ sẽ không...
Cập nhật

Tổng Hợp Các Loại Hòm Báu

Cổ Long Online hiện tại có rất nhiều loại hòm báu, mỗi hòm báu khi mở ra sẽ có 1 danh sách các vật...