Gia Viên

Cổ Long Online xin trân trọng giới thiệu hệ thống bảo thạch trợ thủ mới vô cùng hấp dẫn.

Ở phiên bản lần này, trợ thủ có thể ép được 5 loại bảo thạch sau

1. Chỉ sử dụng ngọc cấp 10 để ép cho trợ thủ.
2. Mỗi loại ngọc có thể ép tối đa 3 lần.
3. Ngọc khóa hoặc ngọc không khóa đều có thể sử dụng để ép cho trợ thủ.
4. Chỉ có thể ép ngọc cho trợ thủ đã nhận chủ thuộc về mình.
5. Ngọc đã ép cho trợ thù không thể gỡ ra hoặc lấy lại.
 
Để có thể ép bảo thạch, trợ thủ phải có kỹ năng Vô Vi tương ứng

Vô Vi Bảo Thạch
Chính Nhất Mã Não Thạch
Thái Ất Lam Bảo Thạch
Tụ Nguyên Hồng Bảo Thạch
Huyền Thạch Tử Thủy Tinh
Thần Mạch Lục Phỉ Thúy

Hướng Dẫn Cách Ép Ngọc Cho Trợ Thủ

Bước 1: chuẩn bị sẵn bảo thạch muốn sử dụng cho trợ thủ, để tại rương 1 của túi đồ.

Bước 2: mua vật phẩm Túi Bảo Thạch trong Thương Thành.

Sau đó chuột phải vào Túi Bảo Thạch để thu hồi món bảo thạch muốn sử dụng cho trợ thủ vào túi.

Bước 3: sau khi thu hồi thành công, ở túi đồ chọn sang tab Trợ Thủ, lựa chọn trợ thủ muốn ép ngọc và tiếp tục chuột phải vào Túi Bảo Thạch vừa nãy.

Trang chủ: colong.vn
Cộng đồng: fb.com/groups/colong2
Fanpage: fb.com/colong2.vn
Tổng hợp ưu đãi: colong.vn/uu-dai