Bộ Client Cổ Long

Cổ Long 2 – Thần Kiếm Hồi Sinh xin gửi đến quý bằng hữu bộ cài đặt đầy đủ phiên bản 3.0 Hồi Ức Cổ Long.

Client Server Mới (02/08/2021)
 
Phiên Bản Mới Link Trực Tiếp Link Google Drive

 

Client Server Cũ
 
Phiên Bản Mới Link Trực Tiếp Link Google Drive

 

Trang chủ: colong.vn
Cộng đồng: fb.com/groups/colong2
Fanpage: fb.com/colong2.vn
Tổng hợp ưu đãi: colong.vn/uu-dai