Đua Top Cổ Long

Cuối cùng ngày vinh danh các cao thủ võ lâm đã đến. Hôm nay BQT Cổ Long 2 xin được bố cáo thiên hạ danh sách các vị đại hiệp đã xứng đáng đạt danh hiệu cao quý võ lâm.

Top UID Nhân Vật Tẩy Tủy
1 728 97
2 62 90
3 161 90
4 162 46
5 580 28
6 609 16
7 1526 15
8 1527 13
9 1528 13
10 1529 13

 
Phần thưởng đã được trao cho các đại hiệp thông qua Chủ Tiền Trang tại các thành trấn.

Đối với Kim Nguyên Bảo, các đại hiệp kiểm tra KNB Phiếu tại Viên Bảo.

Trang chủ: colong.vn
Cộng đồng: fb.com/groups/colong2
Fanpage: fb.com/colong2.vn
Tổng hợp ưu đãi: colong.vn/uu-dai