Hiệp Nghĩa

Một nhóm những vị khách thần bí đã nhân lúc các trưởng môn nhân không để ý đã lẻn vào mật thất là lấy đi những cuốn võ học tâm pháp với dã tâm muốn thôn tính võ lâm. Cũng may trong lúc bọn chúng lẩn trốn, các trưởng môn nhân đã phát hiện và sai các nhân sỹ của phái đến nơi bọn chúng lẩn trốn để đòi lại cuốn võ học Tâm pháp đã bị đánh cắp.

Yêu cầu

– Tổ đội 3 người trở lên
– Cấp độ >= 30

Thực hiện nhiệm vụ

Khi trên kênh hệ thống có thông báo
Khung Chat

Người chơi và tổ đội có thể đến địa điểm được thông báo để giao đấu với NPC Tập kích môn phái. Mỗi lần xuất hiện 50 Tập Kích Môn Phái chia thành 2 loại, 15 phút xuất hiện một lần.

Thứ Tự Xuất Hiện Môn Phái Vị Trí Xuất Hiện
Nhóm 1 Thánh Đàn – Lục Phiến Môn Nguyệt Nha Loan, Vạn Mã Nguyên
Nhóm 2 Đường Môn – Phúc Thọ Viên Bách Hoa Cốc, Phù Vân Lĩnh
Nhóm 3 Ngân Câu Phường, Quỷ Vực Giang Nam, Diệu Phong Sơn
Nhóm 4 Thanh Y Lâu, Liên Hoàn Ổ Biên Bức Đảo, Khổng Tước Pha

 
Lưu ý: Trong tổ đội phải có người chơi ở môn phái tương ứng mới có thể chiến đấu với Tập Kích Môn Phái tương ứng. Ví dụ: trong tổ đội có đệ tử của Lục Phiến Môn mới có thể chiến đấu với Tập Kích Lục Phiến Môn.

Tập Kích

Một số loại NPC có thể gặp trong khi chiến đấu:

Tập Kích Ẩn Thân: Có khả năng ẩn thân nhưng sẽ tự động hiện thân khi chỉ còn một mình. Nếu có nhiều Tập Kích Ẩn Thân thì chỉ một trong số đó hiện thân, tới khi kẻ hiện thân tử vong thì mới hiện thân kẻ tiếp theo. Sau 10 hiệp thì toàn bộ Tập Kích Ẩn Thân sẽ hiện thân.

Tập Kích Nhát Gan: Bắt đầu từ hiệp thứ 2 thì Tập Kích Cực Nhát Gan, Tập Kích Rất Nhát Gan, Tập Kích Nhát Gan sẽ lần lượt bỏ chạy ở các hiệp 2, 3, 4. Nếu người chơi hạ được một kẻ nhát gan thì kinh nghiệm nhận được tăng 5%. Nếu Tập Kích Nhát Gan trong hiệp bỏ chạy bị phong ấn không thể bỏ chạy thì sẽ lập tức bỏ chạy trong hiệp được giải trừ phong ấn.

Liên Lạc Tập Kích: Ngay từ khi chưa bắt đầu hiệp thứ 1, Tập Kích sẽ ngẫu nhiên gọi một Lâu La Tập Kích vào tham chiến, tới hiệp thứ 5 sẽ tự động bỏ chạy. Nếu bị phong ấn thì sẽ bỏ chạy ở hiệp được giải trừ phong ấn. Liên Lạc Tập Kích bị thôi miên sẽ không thể gọi được Lâu La ( tối đa triệu tập 10 Lâu La).

Tập Kích 2

Trang chủ: colong.vn
Cộng đồng: fb.com/groups/colong2
Fanpage: fb.com/colong2.vn
Tổng hợp ưu đãi: colong.vn/uu-dai
Lộ trình: colong.vn/lo-trinh-co-long-online