Công Tử Bạc Liêu

Cổ Long Online xin trân trọng giới thiệu hệ thống trợ thủ mới vô cùng hấp dẫn, đó là Trợ Thủ Nộ.

Tất cả tư chất của Trợ Thủ Nộ có chỉ số cố định là 2500 và cấp độ nuôi là 0.

Để sở hữu trợ thủ Nộ, đại hiệp phải sử dụng Kim Tỏa Hoàn Đồng để trùng sinh trợ thủ Bảo tương ứng.

Có 3 cách để thu thập Kim Tỏa Hoàn Đồng:

  1. Mở Hòm Báu Báu Đại Soái có tỉ lệ nhận được Kim Tỏa Hoàn Đồng.
  2. Tiêu diệt Hỏa Kỳ Lân Cái có tỉ lệ nhận được Kim Tỏa Hoàn Đồng.
  3. Tham gia ưu đãi Nhận Thưởng Đạt Mốc.
Trang chủ: colong.vn
Cộng đồng: fb.com/groups/colong2
Fanpage: fb.com/colong2.vn
Tổng hợp ưu đãi: colong.vn/uu-dai