Nhiệm vụ gia viên

Vô Vi là tính năng mới trong phiên bản Hoàng Kim, nó không chỉ hỗ trợ trợ thủ mạnh mẽ hơn mà còn giảm bớt thời gian để nâng cấp kỹ năng dòng 3 của trợ thủ.

Vô Vi Đan là Linh Đan cao cấp nhất Cổ Long trong phiên bản Hoàng Kim này. Trợ thủ sau khi sử dụng, sẽ gia tăng sức mạnh vô cùng đáng kể.

Linh Đan Kỹ Năng Hiệu Quả
Chính Nhất  Xích Vân Phong Nhật Tấn công tăng 14%
Tam Dương Khải Thái Tấn công tăng 9%, giới hạn HP tăng 3%
Đại Nhật Hư Không Tấn công tăng 10%, nội công tăng 6%
Tàn Dương Vãn Chiếu Tấn công tăng 10%, thủ tăng 5%
Diệp Dương Bất Tức Tấn công tăng 17%, nội công giảm 5%
Cửu Dương Tụ Nhất Tấn công tăng 17%, thủ giảm 6%
Thái Ất Vân Nhứ Miên Miên Tăng 15% nội công
Khí Du Thiên Địa Tăng 10% nội công, 3% giới hạn HP
Nhất Niệm Viên Dung Tăng 11% nội công, 6% tấn công
Ý Thủ Càn Khôn Tăng 11% nội công, 5% phòng ngự
Thiên La Tử Khí Nội công tăng 17%, giới hạn HP giảm 5%
Thiên Lượng Khí Hải Nội công tăng 17%, phòng ngự giảm 6%
Tụ Nguyên Chính Quan Đồng Trần Tăng 9% giới hạn HP
Thần Hành Thủ Chính Tăng 7% giới hạn HP, 6% nội công
Diệu Pháp Hữu Nguyên Tăng 7% giới hạn HP, 6% tấn công
Thiên Vận Linh Tâm Tăng 7% giới hạn HP, 5% phòng ngự
Trường Sinh Vị Tán Tăng 12% giới hạn HP, giảm 5% nội công
Trạch Địa Quy Nguyên Tăng 12% giới hạn HP, giảm 6% def
Huyền Thạch Kim Cang Giải Giáp Tăng 14% thủ, 30% CX, 6% tấn công
La Hán Tá Kính Tăng 14% thủ, 30% CX, 6% nội công
Thần Mạch Nghênh Phong Bãi Tăng 20% MP, 25% né, 6% tấn công
Ngư Ảnh Du Tung Tăng 20% MP, 25% né, 6% nội công
Phi Liên Đạp Lãng Tăng 20% MP, 25% né, 3% giới hạn HP

 
Để sở hữu Vô Vi Đan, đại hiệp có thể tìm mua trong Thương Thành.

Vô Vi

Trang chủ: colong.vn
Cộng đồng: fb.com/groups/colong2
Fanpage: fb.com/colong2.vn
Tổng hợp ưu đãi: colong.vn/uu-dai