Hòm Báu Đại Soái

Sở Lưu Hương cướp của kẻ giàu chia cho người nghèo, để lại hòm báu trên khắp giang hồ cho những người có duyên.

Khi đến giờ sự kiện bắt đầu, hệ thống sẽ có thông báo trên các kênh của máy chủ về địa điểm xuất hiện hòm báu. Người chơi chỉ cần đến địa điểm đã được thông báo để có thể nhận những Hòm Báu Đạo Soái được phân bố rải rác và ngẫu nhiên trên bản đồ.

Người chơi cấp 20 có thể nhặt được Hòm Báu Đạo Soái, tuy nhiên hòm báu cần phải có chìa khóa để mở. Người chơi có thể mua chìa khóa trực tiếp trong Thương Thành để mở sẽ nhận được vật phẩm quý hiếm.

Thời Gian Xuất Hiện Hòm Báu

Thời Gian Địa Điểm
20h00 Bích Vân Than, Vong Ưu Lâm, Vô Danh Nham Động, Kinh Thành Nam Giao, Bách Hoa Cốc, Nguyệt Nha Loan
20h15 Giang Nam, Lang Sơn Sơn Lộc, Lang Sơn Tiểu Kính, Lang Sơn Chi Điên, Diệu Phong Sơn, Biên Bức Đảo
20h30 Biên Bức Động tầng 1, Biên Bức Động tầng đáy, Biên Bức Động tầng 2, Biên Bức Động tầng 3, Phù Vân Lĩnh, Vạn Mã Nguyên
20h45 Khổng Tước Pha, Kinh Thành Đông Giao, Thục Trung, Kim Sa Loan, Khoái Hoạt Lâm, Lục Thủy Hồ

 
Số lượng hòm báu mà người chơi nhặt không bị hạn chế. Phải sử dụng chìa khóa hòm báu để có thể mở hòm báu. Chìa khóa được bán tại Thương Thành hoặc có thể thu được từ những hoạt động tuần hoàn khác trong game.

Khi mở hòm người chơi sẽ nhận được Huân Chương Chiến Công (Nếu đang mặc set trang bị Kim Phong) và có thể ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm như

Kim Tỏa Hoàn Đồng
Thánh Hỏa Lệnh
Tuyệt Học Bí Tịch
Trợ Thủ Cuồng
Võ Học Bí Tịch (Chân)
Tử Thiết Tinh Anh
Túi Đồ Trung Cấp
Hoàn Thành Nhiệm Vụ
Thập Bộ Nhất Sát
Dụ Địch Linh
Bí Tịch Bảo Hạp
Cao – Ngọc Lộ Quỳnh Tương
Tốc Độ Tư Chất Hoàn
Né Tránh Tư Chất Hoàn
Chính Xác Tư Chất Hoàn
Nội Lực Tư Chất Hoàn
Phòng Ngự Tư Chất Hoàn
Lam Thiết Tinh Anh
Ngân Lượng
Bánh Bao Cho Thú
Trung-Dịch Cân Kinh

 
Ngoài ra, người chơi còn có cơ hội nhận được thông báo về vị trí mini boss Giang Hồ Ác Bá.