Đả Thông Kinh Mạch

ổ Long 2 – Thần Kiếm Hồi Sinh xin thông báo lộ trình ra mắt các tính năng mới sẽ được cập nhật trong tháng 9.

Ngày Tính Năng Cập Nhật
01-09-2021 Đồ Thời Trang Hoàng Kim
Bảo Thạch Cao Cấp
Thiên Phú Nhân Vật
Thiên Mệnh Nhân Vật
Cường Hóa Lệnh Siêu Cấp
05-09-2021 Đại Hội Võ Lâm Luận Kiếm

1. Đồ Thời Trang Hoàng Kim

Vì hạn chế không thể tùy biến tính năng game theo ý muốn, nên tính năng Đồ Thời Trang Hoàng Kim sẽ có sự thay đổi so với những gì đã công bố từ trước.

Cấp Độ Tiềm Năng Chỉ Số
1 50 Tí Lực
50 Thể Chất
50 Căn Cốt
50 Thân Pháp
50 Nội Tức
2 60 Tí Lực
60 Thể Chất
60 Căn Cốt
60 Thân Pháp
60 Nội Tức
3 70 Tí Lực
70 Thể Chất
70 Căn Cốt
70 Thân Pháp
70 Nội Tức
4 80 Tí Lực
80 Thể Chất
80 Căn Cốt
80 Thân Pháp
80 Nội Tức
5 100 Tí Lực Duy nhất đồ Cấp 5 có thêm Chỉ Số 
[Tấn Công | Chính Xác] 
[Nội Công | Nội Lực] 
[Sinh Mệnh | Phòng Ngự] 
[Tốc Độ | Né Tránh]
100 Thể Chất
100 Căn Cốt
100 Thân Pháp
100 Nội Tức

 
Thông tin chi tiết về hình ảnh của đồ thời trang hoàng kim, tham khảo tại đây : Đồ Thời Trang Hoàng Kim

2. Bảo Thạch Cao Cấp

Tất cả bảo thạch cao cấp sẽ mặc định là Bảo Thạch Đã Mài.

Đại hiệp có thể hợp thành bảo thạch cao cấp tại NPC Bảo Thế Tượng (76. 546) ở Kinh Thành.

Thông tin chi tiết về tính năng này, tham khảo tại đây : Bảo Thạch Cao Cấp

3. Thiên Phú Nhân Vật

Từ Thiên Phú Cấp 121 trở lên, không cần đến điểm Tẩy Tủy Nhân Vật, không tốn Ngân Lượng, không tốn Ngân Phiếu.

Chỉ cần sử dụng vật phẩm Thiên Phú Phù để nâng cấp.

Thiên Phú Cấp Chỉ Số
Bạo Kích 140 1321 Chính Xác | 1171 Công | 20% Chính Xác | 20% Công
160 1321 Chính Xác | 1651 Công | 20% Chính Xác | 20% Công
180 1922 Chính Xác | 1651 Công | 20% Chính Xác | 20% Công
200 1922 Chính Xác | 2342 Công | 20% Chính Xác | 20% Công

 

Thiên Phú Cấp Chỉ Số
Hộ Thể 140 2703 Máu | 849 Phòng Ngự | 20% Máu | 20% Phòng Ngự
160 2703 Máu | 1149 Phòng Ngự | 20% Máu | 20% Phòng Ngự
180 4206 Máu | 1149 Phòng Ngự | 20% Máu | 20% Phòng Ngự
200 4206 Máu | 1698 Phòng Ngự | 20% Máu | 20% Phòng Ngự

 

Thiên Phú Cấp Chỉ Số
Tốc Biến 140 841 Né | 426 Tốc | 20% Né | 20% Tốc
160 841 Né | 586 Tốc | 20% Né | 20% Tốc
180 1322 Né | 586 Tốc | 20% Né | 20% Tốc
200 1322 Né | 852 Tốc | 20% Né | 20% Tốc

 

Thiên Phú Cấp Chỉ Số
Cuồng Nộ 140 1712 Mana | 849 Nội | 20% Mana | 20% Nội
160 1712 Mana | 1149 Nội | 20% Mana | 20% Nội
180 2584 Mana | 1149 Nội | 20% Mana | 20% Nội
200 2584 Mana | 1698 Nội | 20% Mana | 20% Nội

 
Để nâng cấp Thiên Phú lên Cấp 200, đại hiệp sử dụng vật phẩm Thiên Phú Phù được bán tại tiệm Tạp Hóa Kinh Thành.

4. Thiên Mệnh Nhân Vật

Thiên Mệnh Cấp Chỉ Số
Chân Nguyên 40 20%
Tĩnh Khí 40 20%
Giảm Thương 40 40%
Kháng Phép 40 40%
Hóa Thạch 40 40%
Đao Kiếm 40 40%

 
Để nâng cấp Thiên Mệnh lên Cấp 40, đại hiệp sử dụng vật phẩm Thiên Mệnh Phù được bán tại Thương Thành.

5. Cường Hóa Lệnh Siêu Cấp

Đại hiệp sử dụng vật phẩm sẽ nâng cấp toàn bộ kỹ năng Cường Hóa lên Cấp 35 (Yêu cầu toàn bộ 8 kỹ năng tối thiểu phải đạt cấp 25)

Vật phẩm được bán duy nhất tại Thương Thành.
 

Trang chủ: colong.vn
Cộng đồng: fb.com/groups/colong2
Fanpage: fb.com/colong2.vn
Tổng hợp ưu đãi: colong.vn/uu-dai