Cổ Long Online xin trân trọng giới thiệu hệ thống trang bị mới vô cùng hấp dẫn. Đó là đồ thời trang Hoàng Kim.

Đồ Thời Trang Hoàng Kim có thời hạn sử dụng vĩnh viễn, khi hết độ bền có thể sửa bằng Tu Bổ Phù như trang bị bình thường tại NPC Bố Di.

Chỉ duy nhất đồ thời trang Hoàng Kim Cấp 5 khi sử dụng sẽ hiệu ứng đặc biệt.


NPC Chế Tạo : Bố Di (184,578) ở Kinh Thành

Đồ Thời Trang Hoàng Kim Cấp 2 bán trực tiếp trong Thương Thành.

1. Đối với đồ thời trang là Mũ Noel Cấp 1Trang Phục Nhân Vật Cấp 1 thì mở ở Hòm Báu Đại Soái và Hòm Báu Noel.
2. Đối với Mũ Thời Trang Cấp 1 thì có thể nhận được khi đào Tàng Bảo Đồ.
3. Đối với Áo Thời Trang Cấp 1 thì có thể nhận được khi Vận Tiêu Cá Nhân.
 
Chế Tạo

Cấp Độ Nguyên Liệu Yêu Cầu
2 5 Đồ Cấp 1 Cùng Loại
3 5 Đồ Cấp 2 Cùng Loại
4 5 Đồ Cấp 3 Cùng Loại
5 5 Đồ Cấp 4 Cùng Loại

Áp Dụng Đối Với Nhân Vật

Cấp Độ Tiềm Năng Chỉ Số
1 50 Tí Lực
50 Thể Chất
50 Căn Cốt
50 Thân Pháp
50 Nội Tức
2 60 Tí Lực
60 Thể Chất
60 Căn Cốt
60 Thân Pháp
60 Nội Tức
3 70 Tí Lực
70 Thể Chất
70 Căn Cốt
70 Thân Pháp
70 Nội Tức
4 80 Tí Lực
80 Thể Chất
80 Căn Cốt
80 Thân Pháp
80 Nội Tức
5 100 Tí Lực Duy nhất đồ Cấp 5 có thêm Chỉ Số
[Tấn Công | Chính Xác] [Nội Công | Nội Lực] [Sinh Mệnh | Phòng Ngự] [Tốc Độ | Né Tránh]
100 Thể Chất
100 Căn Cốt
100 Thân Pháp
100 Nội Tức

Áp Dụng Đối Với Trợ Thủ

Cấp Độ Chỉ Số
1 50 Tấn Công
50 Phòng Ngự
500 Sinh Mệnh
50 Tốc Độ
50 Nội Công
2 60 Tấn Công
60 Phòng Ngự
600 Sinh Mệnh
60 Tốc Độ
60 Nội Công
3 70 Tấn Công
70 Phòng Ngự
700 Sinh Mệnh
70 Tốc Độ
70 Nội Công
4 80 Tấn Công
80 Phòng Ngự
800 Sinh Mệnh
80 Tốc Độ
80 Nội Công

 
Đặc biệt chỉ áp dụng với đồ Cấp 5, trợ thủ sẽ được cộng thêm chỉ số như sau

Đồ Theo Class Chỉ Số
Hiệp Khách 100 Tấn Công
100 Phòng Ngự
1000 Sinh Mệnh
100 Tốc Độ
1798 Nội Công
Đạo Tặc 100 Tấn Công
100 Phòng Ngự
1000 Sinh Mệnh
739 Tốc Độ
100 Nội Công
Dược Sư 100 Tấn Công
1798 Phòng Ngự
3103 Sinh Mệnh
100 Tốc Độ
100 Nội Công
Thích Khách 1857 Tấn Công
100 Phòng Ngự
1000 Sinh Mệnh
100 Tốc Độ
100 Nội Công

Ví Dụ

1. Trợ thủ sử dụng Mũ hoặc Áo dùng cho Ngọc Lang Quân | Kim Linh Nhi thì sẽ được cộng chỉ số của Đồ Theo Class Hiệp Khách.
2. Trợ thủ sử dụng Mũ hoặc Áo dùng cho Tật Phong Lang | Phi Thiên Vũ thì sẽ được cộng chỉ số của Đồ Theo Class Thích Khách.

Hướng Dẫn Cách Trợ Thủ Sử Dụng Đồ Thời Trang Hoàng Kim

Bước 1: chuẩn bị sẵn món đồ thời trang muốn sử dụng cho trợ thủ, để tại rương 1 của túi đồ.

Bước 2: mua vật phẩm Túi Binh Khí trong Thương Thành, sau đó chuột phải vào Túi Binh Khí để thu hồi món đồ thời trang muốn sử dụng cho trợ thủ vào túi.

Bước 3: sau khi thu hồi thành công, ở túi đồ chọn sang tab Trợ Thủ, lựa chọn trợ thủ muốn sử dụng đồ thời trang và tiếp tục chuột phải vào Túi Binh Khí vừa nãy.

Mỗi trợ thủ chỉ sử dụng được 1 mũ thời trang và 1 áo thời trang hoàng kim.


Trang chủ: colong.vn

Cộng đồng: fb.com/groups/colong2
Fanpage: fb.com/colong2.vn
Tổng hợp ưu đãi: colong.vn/uu-dai