Hệ thống thú cưỡi

Thú cưỡi trong Cổ Long Online luôn là người bạn đồng hành với người chơi. Thú cưỡi vừa giúp tăng tốc độ di chuyển, vừa có khả năng tham chiến cùng chủ nhân.

Các Loại Thú Cưỡi

Tên Gọi Hình Ảnh
Cẩm Trư Cẩm Trư
Thương Lang Thương Lang
Nhận Hổ Nhận Hổ
Phi Ưng Phi Ưng
Gấu Bắc Cực Gấu bắc Cực
Ám Dạ Biên Bức
Kim Cuồng Sư Kim Cuồng Sư
Mộc Linh Lộc
Thủy Huyền Vũ Thùy Huyền Vũ
Hỏa Kỳ Lân Hỏa Lỳ Lân
Thổ Mao Ngưu
Bạch Thái Bạch Thái
Anh Đào Anh Đào
Lạc Đà
Tốc Long
Tiên Hạc
Thỏ Ngọc
Phượng Hoàng

 

Thuộc Tính Của Thú Cưỡi

Cấp độ: Cấp độ của thú cưỡi là 0, không thể lên cấp.

Kinh nghiệm: Cột kinh nghiệm của thú cưỡi là 0, không thể tăng lên.

Linh tính: Linh tính của thú cưỡi là 0, không thể tăng lên.

Vui vẻ: Mức vui vẻ nhiều hày ít phụ thuộc vào hình biểu cảm mà thú cưỡi thể hiện.

Thể lực: Chia thành cột thể lực hiện tại và cột thể lực lớn nhất.

Tuổi thọ: Theo thời hạn sử dụng, đến hạn thú cưỡi sẽ biến mất.

Số lượng thú nuôi dẫn theo: Cấp độ của người chơi ảnh hưởng tới số lượng thú cưỡi dẫn theo.

Cấp Độ Số Lượng Thú Dẫn Theo
0 – 19 2
20 – 39 3
40 – 59 4
60 – 79 5
80 – 99 7
100 – 119 8

 

Kỹ Năng Của Thú Cưỡi

Tùy theo từng loại thú cưỡi mà có thể có những kỹ năng sau đây

Kỹ Năng Hình Ảnh Tính Năng
Gia Tốc Đây là kỹ năng mà thú cưỡi nào cũng có. Khi ở trạng thái sử dụng thú cưỡi, người chơi sẽ được tăng thêm % tốc độ di chuyển. Mỗi thú cưỡi khác nhau có gia tốc khác nhau.
Thu Phục Giúp chủ nhân nâng cao xác suất thu phục trợ thủ thành công
Hộ Chủ Trong chiến đấu có xác suất xuất hiện bảo vệ chủ nhân. Hiệu quả bảo vệ giống như được trợ thủ bảo vệ.
Cứu Chủ Giúp chủ nhân nâng cao xác suất đào tẩu thành công.