Chính Tuyến Cổ Long

Bằng hữu là một cư dân sống ở Vô Danh Đảo, cùng với Nghĩa Phụ là một hiệp khách giang hồ đã quy ẩn nhiều năm. Trong những ngày gần đây, khi các đại hiệp lần lượt xuất hiện trên đảo, phong thái hào hiệp và tài năng võ công của họ đã khiến bạn muốn một lần thử bước chân vào chốn giang hồ khói lửa. Nhưng trước tiên, bạn phải vượt qua được những thử thách mà Nghĩa Phụ đặt ra đã.

Nghĩa Phụ

Địa điểm nhận nhiệm vụ: Tỉ Võ Đảo.

Yêu cầu nhận nhiệm vụ: Không.

– Gặp Nghĩa Phụ (54,153) tại Tỉ Võ Đảo
– Đánh bại Hấp Huyết Nga
– Thu phục Tiểu Mai (45,151) hoặc Thanh Nhi (73,147) theo yêu cầu của Nghĩa Phụ
– Đánh bại Dã Trư Vương(10,94)
– Gặp Thi Kinh Mặc (47,79) tại Vô Danh Đảo
– Gặp Nhạc Lân (19,316) tại Vô Danh Đảo
– Gặp Tiết Lão Phu Nhân (28,243) tại Vô Danh Đảo
– Gặp Tú Nương (62,262) tại Vô Danh Đảo
– Gặp Phương Ấu Bình (30,49) trong Vô Danh Tửu Lâu tại Vô Danh Đảo
– Thiếp lập tổ đội
– Đánh 3 Phấn Yến Tử ở Bích Vân Than
– Gặp Chu Đình (15,118) ở Vong Ưu Lâm trả nhiệm vụ đánh Phấn Yến Tử và nộp 1 Dược Tài
– Gặp Tôn Đà Tử (87,146) tại Vô Danh Đảo
– Gặp Dương Khai Thái (101,192) tại Vô Danh Đảo
– Gặp Vương Quả Phụ (25,75) trong Hồng Tân Khách Sạn tại Vô Danh Đảo
– Gặp Lục Tiểu Phụng (28,108) trong Hồng Tân Khách Sạn tại Vô Danh Đảo
– Gặp Tây Môn Xuy Tuyết (51,154) trong Vô Danh Nham Động
– Đánh 5 Sát Thủ Thư Sinh ở Vô Danh Nham Động
– Gặp và đánh bại Hắc Y Nhân (13,31) trong Vô Danh Nham Động
– Gặp Lục Tiểu Phụng (29,104) trong Hồng Tân Khách Sạn

Chương I: Thanh Long Sơ Hiện

Để có thể dương danh lập uy trên giang hồ, bằng hữu cần trải qua một giai đoạn cố gắng rèn luyện, và phải tạo thêm nhiều mối quan hệ với các nhân vật đang cư trú tại Kinh thành. Sau đó, Bốc Cự sẽ hướng dẫn tiếp cho bằng hữu những bước đường sắp tới. Và bạn sẽ phải đối mặt với nguy hiểm đầu tiên trong bước đường hành hiệp của mình: truy bắt Tú Hoa Đại Đạo.

Dịch Chuyển Môn Phái

Địa điểm nhận nhiệm vụ: Kinh Thành.

NPC giao nhiệm vụ: Bốc Cự.

Yêu cầu nhận nhiệm vụ: Cấp độ ≥ 10, và đã hoàn thành nội dung Chương mở đầu.

– Gặp Bốc Cự (46,551) ở Kinh Thành: Phải nhập môn phái thì mới có thể thực hiện tiếp nhiệm vụ và hoàn thành tối thiểu 3 nhiệm vụ môn phái.
– Gặp Đồ Phương (144,196) ở Kinh Thành: tìm 1 Thịt Lợn (đánh quái ở Kinh Thành Nam Giao có thể ra)
– Gặp Cổ Long (56,364) ở Kinh Thành
– Gặp Vương Liên Hoa(235,288) ở Kinh Thành
– Gặp Hòa Thượng Thật Thà (38,517) ở Kinh Thành
– Gặp Thiết Đại Lực (261,242) ở Kinh Thành
– Gặp Hùng Miêu Nhi (101,577) ở Kinh Thành
– Gặp Bảng Vàng (136,196) ở Kinh Thành
– Gặp Thập Tam Di mua Rượu Gạo ở Trạng Nguyên Lầu
– Gặp Lục Tiểu Phụng (31,41) ở Trạng Nguyên Lầu
– Gặp Côn Tử (20,149) ở Lục Phiến Môn :
– Kiếm 3 Dược Tài đưa cho Giang Trọng Uy (21,56) ở Bình Nam Vương Phủ (phía ngoài Kinh Thành Nam Giao)
– Đánh 8 Dã Trư tại Kinh Thành Nam Giao rồi trả nhiệm vụ cho Giang Trọng Uy (21,56) ở Bình Nam Vương Phủ
– Gặp Xà Vương (97,37) ở Kinh Thành Nam Giao
– Gặp Hùng Mỗ Mỗ (41,166) ở Kinh Thành Nam Giao: tiêu diệt Công Tôn Đại Nương
– Gặp Xà Vương (97,37) ở Kinh Thành Nam Giao trả nhiệm vụ
– Gặp Âu Dương Tình(14,30) trong Hồng Yến Lâu ở Kinh Thành Nam Giao
– Về Lục Phiến Môn ở Kinh Thành vào Binh Khí Đường gặp Tú Hoa Đại Đạo(39,52)
– Gặp An Phúc (54,165) tại Thái Hòa Điện ở Kinh Thành: đi tìm Lữ Tố Văn(7,58) trong Vọng Hoa Lầu ở Kinh Thành
– Gặp Vương Chấn Phi(94,44) tại Bách Hoa Cốc
– Đánh 8 Tiểu Diệp Tử ở Bách Hoa Cốc
– Mua 10 Tiên Hạc Thảo và 5 Đăng Tâm Thảo ở tiệm thuốc Vô Danh Đảo
– Gặp Ứng Vô Vật (104,24) ở Bách Hoa Cốc
– Gặp Triệu Chính (72,141) ở Bách Hoa Cốc: tiêu diệt 1 Ác – Tiểu Diệp Tử
– Gặp Sử Thiên Vương (54,187) ở Nguyệt Nha Loan: tiêu diệt 8 Hắc Trúc Độc Tí ở Nguyệt Nha Loan
– Gặp Anh Tử (50,308) ở Nguyệt Nha Loan: tiêu diệt 8 Ninja Nhật ở Nguyệt Nha Loan
– Gặp Khổ Hành Tăng (53,53) trong Tầng Hầm Nhà Lớn ở Bách Hoa Cốc: gặp và tiêu diệt Địch Thanh Lân
– Gặp An Phúc (56,165) tại Thái Hòa Điện ở Kinh Thành.

Phần Thưởng Hoàn Thành Chương

Phần Thưởng Số Lượng
4 – Hoàng Tinh Thạch 5

 

Chương II: Phong Ba Sắp Tới

Đới Thiên

Địa điểm nhận nhiệm vụ: Kinh Thành – Xuân Hoa Lâu

Người giao nhiệm vụ: Đới Thiên

Yêu cầu: Cấp độ ≥ 20, và đã hoàn thành nội dung chương thứ nhất

– Gặp Đới Thiên (14,101) tại Xuân Hoa Lâu ở Kinh Thành
– Gặp Giản Truyền Học (89,656) ở Kinh Thành
– Gặp Tống Điểm Nhi (25,49) ở Cát Tường Khách Sạn tại Kinh Thành
– Gặp Đỗ Đồng Hiên (55,650) ở Kinh Thành
– Gặp Lý Yên Bắc (156,315) ở Kinh Thành
– Gặp Dương Tranh (44,28) ở Long Môn
– Gặp Cố Trường Thanh (37,77) trong Cố Đạo Nhân Tửu Gia ở Giang Nam: tiêu diệt 12 – Thiết Hòa Thượng ở Giang Nam
– Gặp Lô Cửu (26,45) ở Giang Nam
– Gặp Lô Tiểu Vân (29,203) ở Giang Nam
– Mang 1 Cơm rang cho Lô Tiểu Vân ( chế tạo tại Tống Điềm Nhi ở Cát Tường Khách Sạn )
– Mang 1 Rượu Trắng cho Lô Tiểu Vân (mua tại Trạng Nguyên Lâu ở Kinh Thành)
– Tiêu diệt 12 Phi Đại Phu
– Gặp Lô Cửu (26,45) ở Giang Nam: bắt 1 Phi Đại Phu
– Gặp Dương Tranh (45,24) ở Long Môn
– Gặp và tiêu diệt Hoa Dạ Lai (19,37) trong Cố Đạo Nhân Tửu Gia ở Giang Nam
– Quay về gặp Dương Tranh (45,24) ở Long Môn: đánh 12 Lang Nhân, 12 Sói ở Lang Sơn Sơn Lộc
– Gặp Dương Tranh (45,24) ở Long Môn
– Gặp Hác Sinh Ý (15,58) trong Thái Bình Khách Sạn ở Lang Sơn Tiểu Kính : gặp và tiêu diệt Pháp Sư(78,123) ở Lang Sơn Tiểu Kính rồi quay về gặp Hác Sinh Ý trả nhiệm vụ
– Gặp Thường Vô Ý (73,23) ở Lang Sơn Tiểu Kính : đánh bại 2 Ác – Hi Lang, đánh bại 2 Ác – Dạ Lang quay lại gặp Thường Vô Ý trả nhiệm vụ
– Gặp Bốc Chiến(8,41) ở Lang Sơn Chi Đình: tiêu diệt 2 Ác – Vô Thiệt Đồng Tử, 2 Ác – Linh Lung Song Kiếm, 12 Vô Thiệt Đồng Tử, 12 Linh Lung Song Kiếm
– Tới Tiệm May Vô Danh Đảo mua: 1 Xuân Sam và 1 Bạch Ngọc Trâm đưa cho Liễu Kim Liên (71,27) ở Lang Sơn Chi Đình
– Gặp và tiêu diệt Ôn Lương Ngọc (31,48) ở Sơn Trang Hoàng Cung (nói chuyện với Liễu Kim Liên để vào Sơn Trang Hoàng Cung)
– Gặp Dương Tranh (45,24) ở Long Môn.

Phần Thưởng Hoàn Thành Chương

Phần Thưởng Số Lượng
4 – Thiên Thanh Thạch 5

 

Chương III: Hương Soái Truyền Kỳ

Ân Tiễn

Địa điểm nhận nhiệm vụ: Kinh Thành.

Người giao nhiệm vụ: Ân Tiễn.

Yêu cầu nhiệm vụ: Cấp độ ≥30, và hoàn thành nội dung chương thứ hai.

– Gặp Ân Tiễn (44,246) ở Kinh Thành
– Gặp Bách Lý Trường Thanh (15,24) ở Trường Thanh Tiêu Cục tại Kinh Thành. Nhận ít nhất một nhiệm vụ Bảo Tiêu thì mới làm tiếp được nhiệm vụ.
– Gặp Thắng Thông (149,552) ở Kinh Thành
– Gặp Sở Lưu Hương (39,36) trong Cát Tường Khách Sạn ở Kinh Thành
– Đánh bại 16 Côn Châu Lục Yêu ở Diệu Phong Sơn
– Đánh bại 16 Nam Hải Nương Tử ở Diệu Phong Sơn
– Gặp Sở Lưu Hương (39,36) trong Cát Tường Khách Sạn ở Kinh Thành
– Đánh bại 3 Ác – Côn Châu Lục Yêu ở Diệu Phong Sơn, trả nhiệm vụ cho Sở Lưu Hương
– Đánh tiếp 3 Ác – Nam Hải Nương Tử ở Diệu Phong Sơn, trả nhiệm vụ cho Sở Lưu Hương
– Gặp Hồ Thiết Hoa (203,634) ở Kinh Thành
– Nộp 1 Rượu Trắng cho Hồ Thiết Hoa
– Gặp và đánh bại Sử Thiên Vương (54,187) ở Nguyệt Nha Loan, quay lại gặp Hồ Thiết Hoa trả nhiệm vụ
– Gặp Lý Hồng Tụ (36,35) ở Cát Tường Khách Sạn tại Kinh Thành
– Nộp 1 Bánh thịt cua cho Lí Hồng Tụ
– Tới Tiệm May Long Môn mua 1 Phưởng Đoạn Đan Sam (nếu nhân vật Nam) hoặc 1 Khinh La Sam (nếu nhân vật Nữ) đem về nộp cho Lý Hồng Tụ
– Đợi nửa tiếng Khai Quang (tính theo thời gian thực)
– Gặp Trương Tam (56,38) tại Nguyệt Nha Loan
– Đánh 16 Hấp Huyết Bức ở Biển Bức Đảo, gặp Trương Tam trả nhiệm vụ
– Đến Biển Bức Động giết 10 Huyết Biên Bức và 3 Ác – Huyết Biên Bức, gặp Trương Tam trả nhiệm vụ
– Gặp Sở Lưu Hương (39,36) ở Cát Tường Khách Sạn tại Kinh Thành: Tìm và tiêu diệt Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng (221,476) ở Kinh Thành
– Gặp Vô Hoa (37,38) ở Thuyền Thất tại Nguyệt Nha Loan
– Đánh 10 Thiết Biên Bức và 3 Ác – Thiết Biên Bức( tầng 1 Biển Bức Động), trả nhiệm vụ tại Vô Hoa
– Tìm và đánh bại Nam Cung Linh (24,48) ở Đại Bảo Tháp tại Diệu Phong Sơn, trả nhiệm vụ cho Vô Hoa
– Gặp Sở Lưu Hương (39,36) ở Cát Tường Khách Sạn: Tìm và đánh bại Vô Hoa (37,38) ở Thuyền Thất tại Nguyệt Nha Loan
– Quay lại gặp Sở Lưu Hương (cần đạt level 40 để hoàn thành nhiệm vụ)

Phần Thưởng Hoàn Thành Chương

Phần Thưởng Số Lượng
4 – Dạ Minh Châu 5

Chương IV: Sương Mù Dày Đặc

Sở Lưu Hương

Sau khi từ biệt Hương Soái một thời gian, giang hồ bỗng có tin Hương Soái bị hành thích. Mau tới Cát Tường Khách Sạn ở Kinh Thành hỏi rõ sự tình. Đạt tới cấp 40 có thể tới Kinh Thành tìm Sở Lưu Hương làm nhiệm vụ chính chương 4 – Sương mù dày đặc.

Địa điểm nhận nhiệm vụ: Kinh Thành – Cát Tường Khách Sạn

Người giao nhiệm vụ: Sở Lưu Hương

Yêu cầu: Cấp độ ≥40 và hoàn thành nội dung chương III

– Gặp Tiết Y Nhân (35,46) ở Kinh Thành Nam Giao: Tìm 1 khuôn cấp 30 theo yêu cầu, trả nhiệm vụ lúc ban đêm (từ giờ Tuất đến giờ Dần)
– Gặp Sở Lưu Hương (39,36) Cát Tường Khách Sạn ở Kinh Thành
– Gặp Cơ Băng Nhạn (102,212) ở Phù Vân Lĩnh
– Đánh 40 Lam Hạt Tử ở Phù Vân Lĩnh
– Đánh 40 Thiết Địch Tiên Sinh ở Phù Vân Lĩnh
– Đánh 3 Ác – Lam Hạt Tử + 3 Ác – Thiết Địch Tiên Sinh
– Gặp Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng (221,476) ở Kinh Thành: tìm Thi Thể Vô Danh (262,259) ở Diệu Phong Sơn, quay về gặp Sở Lưu Hương
– Gặp Thạch Đầu Tượng (8,16) trong Hiểu Sinh Cư tại Vô Danh Đảo: sau khi trả lời câu hỏi của Thạch Đầu Tượng tiến vào mật thất gặp Nghĩa Phụ. Phụng mệnh Nghĩa Phụ đánh bại Tiết Tiếu Nhân.
– Gặp Sở Lưu Hương (39,36) trong Cát Tường Khách Sạn ở Kinh Thành
– Gặp Câu Tử Trường (57,138) ở Biển Bức Động Tầng 2
– Đánh bại 40 Dực Biển Bức và 3 Ác – Dực Biển Bức, quay về Câu Tử Trường trả nhiệm vụ
– Đánh bại 40 Ám Biển Bức và 3 Ác – Ám Biển Bức ở Biển Bức Động tầng 3, quay về gặp Câu Tử Trường trả nhiệm vụ.
– Gặp và tiêu diệt Nguyên Tùy Vân (43,61) tại Biển Bức Đảo Tầng 3
– Gặp Sở Lưu Hương (39,36) trong Cát Tường Khách Sạn ở Kinh Thành
– Gặp Tô Dung Dung (31,40) trong Cát Tường Khách Sạn ở Kinh Thành
– Gặp Thiết Hận (14,56) ở Tây Hán
– Gặp Tiểu Niệu Bố (11,75) trong Hợp Phương Trai
– Gặp Tiểu Linh Lung (29,56) trong Hợp Phương Trai
– Gặp Tiểu Bắc Kinh (46,123) trong Trạng Nguyên Lầu
– Gặp Thiết Hận (14,56) ở Tây Hán: nộp 1 Tiểu Hoàn Đan cho Thiết Hận
– Gặp Mai Nhị Tiên Sinh (47,74) ở Vô Danh Đảo: nộp 88,888 đồng cho Mai Nhị Tiên Sinh
– Gặp Thiết Hận (14,56) ở Tây Hán
– Gặp Sở Lưu Hương (39,36) trong Cát Tường Khách Sạn ở Kinh Thành
– Gặp và đánh bại Thạch Quan Âm(145,234) ở Diệu Phong Sơn, quay về gặp Sở Lưu Hương.

Phần Thưởng Hoàn Thành Chương

Phần Thưởng Số Lượng
4 – Lục Phỉ Thúy 5

 

Chương V: Yêu và Hận

Tiết Đại Hán

Quan Đông Vạn Mã Đường danh nổi như cồn trên giang hồ bỗng bị thiêu rụi một cách kì lạ trong chỉ 1 đêm, nghe nói có liên quan đến vụ thảm án Mai Hoa Am 19 năm trước. Lúc này các hạ sớm đã có tiếng tăm nên Tiết Đại Hán (Hảo Hán Trang 43, 162) phái người tới nhờ các hạ điều tra chân tướng vụ án Mai Hoa Am. Sau khi đạt tới cấp 50 hãy tới Hảo Hán Trang tìm Tiết Đại Hán để bắt đầu nhiệm vụ chính của chương 5–Yêu và Hận.

Địa điểm nhận nhiệm vụ: Hảo Hán Trang

Người giao nhiệm vụ: Tiết Đại Hán

Yêu cầu nhiệm vụ: Cấp độ ≥50 và đã hoàn thành nội dung chương thứ tư

– Gặp Tiết Đại Hán (43,162) tại Hảo Hán Trang
– Gặp và đánh bại Phó Hồng Tuyết (15,29) tại Hảo Hán Tửu Quán
– Gặp Mã Không Quần (14,49) tại Vạn Mã Đường – Vạn Mã Nguyên
– Gặp Diệp Khai (52,140) tại Vạn Mã Nguyên
– Nộp 1 bình rượu Cổ Long Thuần cho Diệp Khai
– Cầm cuốc đến hồ nước ở Phù Vân Lĩnh đào và đánh bại Đạo Mộ Tặc
– Gặp Mã Không Quần (14,49) tại Vạn Mã Đường
– Đánh bại 50 Nhạc Nhạc Sơn và 5 Ác – Nhạc Nhạc Sơn, quay về phục mệnh Mã Không Quần
– Tiêu diệt Vân Tại Thiên trong Vạn Mã Đường, quay về phục mệnh Mã Không Quần
– Gặp Lục Tiểu Phụng (31,41) trong Trạng Nguyên Lầu ở Kinh Thành
– Đến Kinh Thành Đông Giao gặp Diêm Thiết San (75,149) và đánh bại Tô Thiếu Anh
– Gặp và đánh bại Độc Cô Nhất Hạc (70,242) ở Kinh Thành Đông Giao
– Gặp Thượng Quan Tuyết Nhi (10,89) ở Kinh Thành Đông Giao
– Tìm Xác Chết (21,52) tại Kinh Thành Đông Giao
– Gặp Lục Tiểu Phụng (31,41) ở Trạng Nguyên Lâu
– Gặp Hoa Mãn Lâu (26,43) ở Trạng Nguyên Lâu
– Gặp Thượng Quan Tuyết Nhi(10,89) ở Kinh Thành Đông Giao
– Đánh 50 Thiên Tùng và 5 Ác – Thiên Tùng
– Đánh 50 Vân Hạc và 5 Ác – Vân Hạc, quay về gặp Thượng Quan Tuyết Nhi
– Gặp Đại Kim Bằng Vương (21,76) ở Kim Bằng Trang: đánh bại Hắc Y Sát Thủ
– Gặp Lục Tiểu Phụng (31,41) ở Trạng Nguyên Lâu
– Gặp Lý Tầm Hoan (30,38) trong Xuân Hoa Lâu
– Gặp Diệp Khai (52,140) tại Vạn Mã Nguyên: đánh bại Đinh Cầu (boss map Vạn Mã Nguyên )
– Gặp Trần Tam Nương (88,37) ở Hảo Hán Trang
– Gặp Lộ Tiểu Giai (100,257) ở Vạn Mã Nguyên: đánh bại Hắc Y Sát Nhân
– Gặp Diệp Khai (52,140) tại Vạn Mã Nguyên: tìm và đánh bại Tiêu Biệt Ly (111,35) ở Vạn Mã Nguyên
– Gặp Tiết Bân (14,24) ở Hảo Hán Trang: kiếm Ngọ Dạ Lan Hoa cho Tiết Bân. Xuất hiện Thích Khách Áo Đen.
– Gặp Diệp Khai (52,140) tại Vạn Mã Nguyên
– Gặp Phó Hồng Tuyết (15,39) ở Hảo Hán Tửu Lâu
– Gặp Thu Thủy Thanh (9,140) ở Khổng Tước Pha
– Đánh 50 Âm Nhập Địa, 5 Ác – Âm Nhập Địa
– Đánh 50 Diều Hâu
– Gặp Phó Hồng Tuyết (15,39) ở Hảo Hán Tửu Lâu: tìm và đánh bại Công Tử Vũ (88,137) ở Khổng Tước Pha, quay về gặp Diệp Khai (52,140) tại Vạn Mã Nguyên
Gặp Lý Tầm Hoan (29,39) ở Xuân Hoa Lâu.

Phần Thưởng Hoàn Thành Chương

Phần Thưởng Số Lượng
4 – Mã Não Thạch 5

Chương VI : Sáng Tỏ Sự Việc

Phần Thưởng Hoàn Thành Chương

Phần Thưởng Số Lượng
4 – Lam Bảo Thạch 5

 

Trang chủ: colong.vn
Cộng đồng: fb.com/groups/colong2
Fanpage: fb.com/colong2.vn
Tổng hợp ưu đãi: colong.vn/uu-dai
Lộ trình: colong.vn/lo-trinh-co-long-online