Lộ trình Cổ Long

Trong năm Đinh Dậu 2017, Cổ Long 2 – Thần Kiếm Hồi Sinh xin đưa ra lộ trình cụ thể về các tính năng mới sẽ được cập nhật.

Thời Gian

Tính từ thời điểm Open Beta đến hết năm 2017

Nội Dung Chính

Thời Gian Phiên Bản Các Tính Năng Mới
Tháng 8 3.0 – Hồi Ức Cổ Long Dã Tẩu Cổ Long
Cung Tiến Mỹ Nữ
Kỹ Năng Mới : Lăng Ba Vi Bộ
Trang Bị Hoàng Kim Trung Cấp
Huân Chương Chiến Công Cổ Long
Hỗ Trợ Bang Phái
Đả Thông Kinh Mạch Trợ Thủ
Tháng 9 3.1 – Kỳ Bảo Cổ Long Thập Đại Kỳ Bảo Cổ Long
Trợ Thủ Siêu Cực Phẩm
Điểm Danh Nhận Quà Hàng Ngày
Tháng 10 3.2 – Thần Linh Thú Kỹ Năng Thần Thú
Tháng 11 3.3 – Danh Gia Vọng Tộc Các Tính Năng Mới Về Gia Viên
Phát Triển Nhà Cửa
Hoàng Nhi (Sinh Con)
Tháng 12 3.4 – Tuyệt Kỹ Trấn Phái Các Kỹ Năng Trấn Phái mới cho Thập đại môn phái