Hỗ Trợ Bang Phái

Bang Phái là 1 hệ thống quan trọng trong Cổ Long Online. Bang Phái giúp nhân vật trở nên mạnh mẽ hơn để hành tẩu giang hồ.

Để xây dựng, phát triển và duy trì 1 bang phái là điều không hề dễ dàng đối với 1 người hay 1 tổ đội. Chính vì vậy, BQT Cổ Long Online xin giới thiệu 1 tính năng mới nhằm hỗ trợ người chơi có thể sở hữu cũng như phát triển 1 bang phái cho riêng mình.

Nhiệm Vụ Phát Triển – Xây Dựng

Vật phẩm hỗ trợ: Thánh Hỏa Lệnh

Người chơi sau khi sử dụng Thánh Hỏa Lệnh, sẽ nhận được tính năng Hỗ Trợ bang phái trong thời gian 5 phút.

Trong 5 phút này, khi người chơi nhận nhiệm vụ Phát Triển hoặc Xây Dựng thì sẽ luôn luôn nhận được duy nhất 1 nhiệm vụ: Tìm Vật Phẩm

Lưu ý: người chơi nên tính toán, chuẩn bị thật kỹ trước khi sử dụng Thánh Hỏa Lệnh để đạt hiệu quả tốt nhất.

Trang chủ: colong.vn
Cộng đồng: fb.com/groups/colong2
Fanpage: fb.com/colong2.vn
Tổng hợp ưu đãi: colong.vn/uu-dai
Lộ trình: colong.vn/lo-trinh-co-long-online