Cập nhật

Cổ Long Online hiện tại có rất nhiều loại hòm báu, mỗi hòm báu khi mở ra sẽ có 1 danh sách các vật phẩm phần thưởng khác nhau.

Hòm Báu Kỷ Niệm
Tuyệt Kỹ Đại Hiệp
Ngân Lượng
Kim Tỏa Hoàn Đồng
Trợ Thủ Cuồng Map
Túi Đồ Trung Cấp
Tu Luyện Đan Lễ Hạp
Cao Ngọc Lộ Quỳnh Tương
Trung Dịch Cân Kinh
Thể Lực Dược Tề
Thánh Hỏa Lệnh
Tử Thiết Tinh Anh
Lam Thiết Tinh Anh
Tuyệt Học Bí Tịch
Võ Học Bí Tịch

 

Hòm Báu Năm Mới
Trấn Phái Mật Tịch
Điểm Cống Hiến Môn Phái
Ngân Lượng
Kim Tỏa Hoàn Đồng
Trợ Thủ Cuồng Map
Túi Đồ Trung Cấp
Tu Luyện Đan Lễ Hạp
Cao Ngọc Lộ Quỳnh Tương
Trung Dịch Cân Kinh
Thể Lực Dược Tề
Thánh Hỏa Lệnh
Tử Thiết Tinh Anh
Lam Thiết Tinh Anh
Tuyệt Học Bí Tịch
Võ Học Bí Tịch

 

Hòm Báu Noel
Bát Nhã Tâm Kinh
Thiên Mệnh
Mũ Noel (7 ngày)
Ngân Lượng
Kim Tỏa Hoàn Đồng
Trợ Thủ Cuồng Map
Túi Đồ Trung Cấp
Tu Luyện Đan Lễ Hạp
Cao Ngọc Lộ Quỳnh Tương
Trung Dịch Cân Kinh
Thể Lực Dược Tề
Thánh Hỏa Lệnh
Tử Thiết Tinh Anh
Lam Thiết Tinh Anh
Tuyệt Học Bí Tịch
Võ Học Bí Tịch

 

Hòm Báu Đại Soái
Bát Nhã Tâm Kinh
Kim Thiết Tinh Anh
Đồ Thời Trang Nhân Vật (7 ngày)
Ngân Lượng
Kim Tỏa Hoàn Đồng
Trợ Thủ Cuồng Map
Túi Đồ Trung Cấp
Tu Luyện Đan Lễ Hạp
Cao Ngọc Lộ Quỳnh Tương
Trung Dịch Cân Kinh
Thể Lực Dược Tề
Thánh Hỏa Lệnh
Tử Thiết Tinh Anh
Lam Thiết Tinh Anh
Tuyệt Học Bí Tịch
Võ Học Bí Tịch
Trang chủ: colong.vn
Cộng đồng: fb.com/groups/colong2
Fanpage: fb.com/colong2.vn
Tổng hợp ưu đãi: colong.vn/uu-dai