giang hồ ác bá

Giang Hồ Ác Bá là 1 hệ thống BOSS Khiêu Chiến vô cùng hấp dẫn trong Cổ Long Online. Điểm đặc sắc của hệ thống này chính là phần thường vô cùng giá trị.

Nhắc đến Giang Hồ Ác Bá, chắc không ai là không biết đến nguồn gốc của BOSS này. Chính là Hòm Báu Đại Soái.

 
Yêu Cầu

Tổ đội ít nhất 3 người mới có thể khiêu chiến.

Phần Thưởng

Khiêu chiến thành công sẽ nhận được phần thưởng cố định Kinh Nghiệm, Ngân Lượng, Huân Chương Chiến Công và Võ Học Bí Tịch.
 

Tỉ lệ 100% sẽ nhận được Kim Thiết Tinh Anh sau khi khiêu chiến thành công
Ngoài ra, người chơi còn có tỉ lệ gặp được trợ thủ hiếm có Hắc Kỵ Tướng Quân.