Hoạt Động | Cổ Long 2 - Thần Kiếm Hồi Sinh - Part 5

Hoạt Động

Thần Kiếm Sơn Trang

Thần Kiếm Sơn Trang

Tham gia Thần kiếm Sơn Trang đánh bại Hỏa Kỳ Lân để nhận trang bị Thần Kiếm NPC nhận nhiệm vụ: Kiếm Nô (69, 104) ở...
Vạn Mai Sơn Trang

Vạn Mai Sơn Trang

Vượt qua 49 Mai Hoa Thung trong Vạn Mai Sơn Trang để nhận trang bị Vạn Mai Điều kiện: Cấp độ ≥ 40, không thể tổ...
Chính Tuyến Cổ Long

Nhiệm Vụ Chính Tuyến

Bằng hữu là một cư dân sống ở Vô Danh Đảo, cùng với Nghĩa Phụ là một hiệp khách giang hồ đã quy ẩn...
Hỗ Trợ Bang Phái

Hỗ Trợ Bang Phái

Bang Phái là 1 hệ thống quan trọng trong Cổ Long Online. Bang Phái giúp nhân vật trở nên mạnh mẽ hơn để hành...
Tàng bảo đồ

Tàng Bảo Đồ – Hộ Pháp Tà Giáo

Đới Thiên nắm giữ rất nhiều Tàng Bảo Đồ chứa đựng thông tin về kho báu của Kim Tiền Bang. Nếu may mắn, người chơi...
Hòm Báu Đại Soái

Hòm Báu Đại Soái

Sở Lưu Hương cướp của kẻ giàu chia cho người nghèo, để lại hòm báu trên khắp giang hồ cho những người có duyên....
Vận Tiêu

Vận Tiêu Cá Nhân

Sau khi tứ đại tiêu cục liên doanh với nhau, việc làm ăn của Trường Thanh Tiêu Cục ngày càng phát đạt, Tổng tiêu...
Đại lý tiểu bách khoa

Đại Lý Tiểu Bách Khoa

Đại Lý Tiểu Bách Khoa là trò chơi loại hình hỏi đáp trí tuệ. Đề bài mỗi lần có tổng cộng 30 câu hỏi...
giang hồ ác bá

Giang Hồ Ác Bá

Giang Hồ Ác Bá là 1 hệ thống BOSS Khiêu Chiến vô cùng hấp dẫn trong Cổ Long Online. Điểm đặc sắc của hệ...