Đại lý tiểu bách khoa

Đại Lý Tiểu Bách Khoa là trò chơi loại hình hỏi đáp trí tuệ. Đề bài mỗi lần có tổng cộng 30 câu hỏi cho người chơi trả lời. Người chơi có thời gian 15 giây dùng chuột trái kích vào các ô đáp án A, B, C, D trên giao diện khi đề bài xuất hiện. Trong thời gian 15 giây, người nào đưa ra đáp án chính xác càng nhanh thì điểm số nhận được càng cao. Nhưng chỉ cần bỏ qua một câu hỏi thì điểm tích lũy trả lời đúng trước đó cũng có thể trở thành công cốc.

14h15 hằng ngày, khi trên kênh hệ thống có thông báo: “Hoạt động Đại Lý Tiểu Bách Khoa sẽ bắt đầu sau 15 phút nữa. Các bằng hữu tham gia hoạt động hãy mở giao diện nhiệm vụ hàng ngày (ALT+D), kích đúp chuột trái vào kết nối Đại Lý Tiểu Bách Khoa để vào phòng thi!”

Người chơi có thể thông qua hướng dẫn trên để có thể giam gia vào hoạt động Đại Lý Tiểu Bách Khoa.

Điều Kiện Tham Gia

  • Cấp độ >= 20
  • Không ở trạng thái tổ đội
  • Không ở trạng thái chiến đấu

Quy tắc hoạt động Đại Lý Tiểu Bách Khoa

Người chơi có 15 giây để trả lời mỗi câu hỏi, tùy theo tốc độ trả lời mà điểm tích lũy nhận được sau khi trả lời đúng sẽ khác nhau.

  • Trả lời chính xác từ 1~5 giây: 5 điểm
  • Trả lời chính xác từ 6~10 giây: 4 điểm
  • Trả lời chính xác từ 11~15 giây: 3 điểm

Bảng xếp hạng sẽ hiển thị 10 người đứng đầu trong bảng xếp hạng điểm tích lũy hoạt động trong cụm máy chủ đó. Nếu điểm tích lũy bằng nhau thì sẽ tính theo cấp độ nhân vật, cấp độ cao xếp trước. Nếu điểm tích lũy và cấp độ bằng nhau thì sẽ tính theo ID nhân vật, ID nhỏ xếp trước.

Lưu Ý

Trong thời gian thi đấu nếu ấn phím Thoát, tắt trò chơi, đăng nhập lại hoặc đứt kết nối đều sẽ bị đưa ra khỏi khi vực thi đấu, toàn bộ điểm tích lũy sẽ bị xóa, không được lưu lại.
Nếu muốn rời khỏi khu vực hoạt động thì chỉ cần ấn phím Thoát là được.

Phần thưởng

Khi hoạt động kết thúc thì chỉ cần người chơi còn ở trong khu vực hoạt động đều sẽ nhận được phần thưởng kinh nghiệm nhất định tùy theo số điểm tích lũy nhận được. 10 người đứng đầu sau khi hoạt động kết thúc còn có thể nhận được phần thưởng tặng thêm:

Sơ Cấp Dịch Cân Kinh
Lục Thiết Tinh Anh
Thẻ Bán Hàng Siêu Cấp
Trung Cấp Dịch Cân Kinh
Lam Thiết Tinh Anh

 

Đặc biệt, đối với TOP 3 người đứng đầu bảng xếp hạng sẽ nhận được danh hiệu và phần thưởng tặng thêm:

TOP Danh Hiệu Phần Thưởng Huân Chương
1 Trạng Nguyên Cao Bí Tịch Bảo Hạp 15
2 Bảng Nhãn Tử Thiết Tinh Anh 10
3 Thám Hoa Tử Thiết Hợp Thành Thạch 5

Người mặc set trang bị Kim Phong trong thời gian thi mới nhận được Huân Chương