Nhiệm vụ gia viên

Tuyệt Kỹ Đại Hiệp là tính năng mới của Cổ Long Online, nhằm hỗ trợ đại hiệp mạnh mẽ hơn trong hành trình bôn tẩu giang hồ cùng các đại hiệp.

Nội Dung

Người chơi sau khi thu thập đủ 200 Tuyệt Kỹ Đại Hiệp, chuột phải vào vật phẩm để học được kỹ năng mới này.

Hiệu Quả Kỹ Năng

Áp dụng với từng trợ thủ Cuồng đại hiệp, Tuyệt Kỹ Đại Hiệp từng cấp sẽ có tác dụng riêng với mỗi vị đại hiệp nhất định dưới đây:

Đại Hiệp Tuyệt Kỹ Đại Hiệp
Sở Lưu Hương Cấp 1: tấn công 10 mục tiêu, không tăng sát thương
Cấp 2: tấn công 10 mục tiêu, x1.5 dame sát thương
Cấp 3: tấn công 10 mục tiêu, x2 dame sát thương
 Tây Môn Xuy Tuyết
Diệp Cô Thành
Tạ Hiểu Phong
Yến Thập Tam
Lục Tiểu Phụng
Tiêu Thập Nhất Lang
Đinh Bằng
Phó Hồng Tuyết Cấp 1: x1.5 dame sát thương
Cấp 2: tấn công 2 mục tiêu, x1.5 dame sát thương
Cấp 3: tấn công 3 mục tiêu, x2 dame sát thương
Lý Tầm Hoan Cấp 1: tấn công 10 mục tiêu
Cấp 2: tấn công 10 mục tiêu
Cấp 3: tấn công 10 mục tiêu
Trầm Lãng
Thủy Mẫu Âm Cơ

 

Ở phiên bản hiện tại, Tuyệt Kỹ Đại Hiệp cấp độ kỹ năng cao nhất là cấp 3.
Mỗi 200 sách Tuyệt Kỹ Đại Hiệp sẽ tăng 1 cấp.
 
Cách duy nhất để thu thập sách Tuyệt Kỹ Đại Hiệp là người chơi phải mở Hòm Báu Kỉ Niệm trong Thương Thành.

Trang chủ: colong.vn
Cộng đồng: fb.com/groups/colong2
Fanpage: fb.com/colong2.vn
Tổng hợp ưu đãi: colong.vn/uu-dai