Gia Viên

Cổ Long Online xin trân trọng giới thiệu tính năng mới vô cùng hấp dẫn, đó là Thiên Phú. Sử dụng Thiên Phú đúng lúc, đúng chỗ sẽ phát huy được tối đa sức mạnh của bản thân, đảo ngược thế trận, mở rộng con đường trở thành võ lâm cao thủ.

NPC Liên Quan

Đỗ Đồng Hiên (55.650) ở Kinh Thành

Nội Dung

Hệ thống Thiên Phú được chia thành 4 loại

+ Bạo Kích : gia tăng chỉ số tấn công và chính xác của nhân vật
+ Hộ Thể : gia tăng chỉ số HP và phòng ngự của nhân vật
+ Tốc Biến : gia tăng chỉ số né tránh và tốc độ của nhân vật
+ Cuồng Nộ : gia tăng chỉ số MP và nội công của nhân vật

Thiên Phú Cấp Chỉ Số
Bạo Kích 20 360 Chính Xác
40 360 Chính Xác | 480 Công
60 961 Chính Xác | 480 Công
80 961 Chính Xác | 1171 Công
100 961 Chính Xác | 1171 Công | 20% Chính Xác
120 961 Chính Xác | 1171 Công | 20% Chính Xác | 20% Công
140 1321 Chính Xác | 1171 Công | 20% Chính Xác | 20% Công
160 1321 Chính Xác | 1651 Công | 20% Chính Xác | 20% Công
180 1922 Chính Xác | 1651 Công | 20% Chính Xác | 20% Công
200 1922 Chính Xác | 2342 Công | 20% Chính Xác | 20% Công

 

Thiên Phú Cấp Chỉ Số
Hộ Thể 20 600 Máu
40 600 Máu | 300 Phòng Ngự
60 2103 Máu | 300 Phòng Ngự
80 2103 Máu | 849 Phòng Ngự
100 2103 Máu | 849 Phòng Ngự | 20% Máu
120 2103 Máu | 849 Phòng Ngự | 20% Máu | 20% Phòng Ngự
140 2703 Máu | 849 Phòng Ngự | 20% Máu | 20% Phòng Ngự
160 2703 Máu | 1149 Phòng Ngự | 20% Máu | 20% Phòng Ngự
180 4206 Máu | 1149 Phòng Ngự | 20% Máu | 20% Phòng Ngự
200 4206 Máu | 1698 Phòng Ngự | 20% Máu | 20% Phòng Ngự

 

Thiên Phú Cấp Chỉ Số
Tốc Biến 20 180 Né
40 180 Né | 160 Tốc
60 661 Né | 160 Tốc
80 661 Né | 426 Tốc
100 661 Né | 426 Tốc | 20% Né
120 661 Né | 426 Tốc | 20% Né | 20% Tốc
140 841 Né | 426 Tốc | 20% Né | 20% Tốc
160 841 Né | 586 Tốc | 20% Né | 20% Tốc
180 1322 Né | 586 Tốc | 20% Né | 20% Tốc
200 1322 Né | 852 Tốc | 20% Né | 20% Tốc

 

Thiên Phú Cấp Chỉ Số
Cuồng Nộ 20 420 Mana
40 420 Mana | 300 Nội
60 1292 Mana | 300 Nội
80 1292 Mana | 849 Nội
100 1292 Mana | 849 Nội | 20% Mana
120 1292 Mana | 849 Nội | 20% Mana | 20% Nội
140 1712 Mana | 849 Nội | 20% Mana | 20% Nội
160 1712 Mana | 1149 Nội | 20% Mana | 20% Nội
180 2584 Mana | 1149 Nội | 20% Mana | 20% Nội
200 2584 Mana | 1698 Nội | 20% Mana | 20% Nội

 
Mỗi loại Thiên Phú max cấp là cấp 20.
Thiên Phú tăng đến cấp độ cao nhất sẽ tự động mở loại hình Thiên Phú tiếp theo.

Lưu ý : học các Thiên Phú ở NPC Đỗ Đồng Hiên chỉ tối đa tới cấp 120.

Thiên Phú

Mỗi lần Tẩy Tủy Nhân Vật thành công, đại hiệp sẽ nhận được 1 điểm Thiên Phú để gia tăng sức mạnh.

 
Để nâng cấp Thiên Phú lên Cấp 200, đại hiệp sử dụng vật phẩm Thiên Phú Phù được bán tại tiệm Tạp Hóa Kinh Thành.

Trang chủ: colong.vn
Cộng đồng: fb.com/groups/colong2
Fanpage: fb.com/colong2.vn
Tổng hợp ưu đãi: colong.vn/uu-dai