Binh Khí Phổ Cổ Long

Binh Khí Phổ là một trong những đấu trường khốc liệt, hấp dẫn và được mong chờ nhất Cổ Long Online. Để vượt qua những thử thách của Binh Khí Phổ, ghi tên mình vào lịch sử Cổ Long Online, ngoài việc phải có một tổ đội 5 người đoàn kết đồng lòng, tinh thông võ nghệ, âm dương ngũ hành, trận pháp, đại hiệp còn phải có một chiến thuật hợp lý, đồ đạc, pet “ăn học” tương đối đầy đủ.

1. Loại bỏ Kiếm Thị giảm ngoại công ở tất cả các ải Binh Khí Phổ.
2. Loại bỏ kĩ năng bất tử của Tây Môn Xuy Tuyết.
3. Giảm tỉ lệ hiệu ứng khóa (30% → 10%) của Tây Môn Xuy Tuyết.
4. Xuất hiện BOSS kép từ cửa ải Binh Khí Phổ 11 – Phó Hồng Tuyết.
 
Bởi vậy, với mỗi mốc Binh Khí Khổ bạn vượt qua, tên của đại hiệp và đồng đội luôn được lưu danh sử sách và được nhận thêm những phần thưởng đó là :

Vật Phẩm Số Lượng
Kim Nguyên Bảo 100.000
Kim Tỏa Hoàn Đồng 20

 
Các mốc Binh Khí Phổ sẽ như sau :

Cấp Độ Mốc Binh Khí Phổ
5x Phó Hồng Tuyết
6x Trầm Lãng
7x Đinh Bằng
8x Sở Lưu Hương
9x Diệp Cô Thành
10x Lục Tiểu Phụng
11x Tây Môn Xuy Tuyết

 
Đặc biệt với các tổ đội Vượt mốc, phần thưởng sẽ là

Phần Thưởng Số Lượng
Kim Nguyên Bảo 50.000
Trưởng Thành Tư Chất Hoàn 1

 
Lưu Ý

– Tổ đội chỉ được tính thưởng đạt mốc khi các thành viên tham gia đều là lần đầu tiên đạt mốc và chưa từng tham gia vào clip đạt điều kiện mở cấp độ toàn Server
– Tổ đội vượt mốc chỉ được tính thưởng vượt mốc khi các thành viên tham gia đều là lần đầu tiên vượt mốc.
– Tổ đội chỉ được tính thưởng đạt mốc hoặc vượt mốc khi các thành viên là cố định, không có sự thay đổi thanh viên từ BOSS Binh Khí Phổ 30 đến BOSS mốc.
– Khái niệm vượt mốc ở đây được tính là khi tổ đội đánh thắng BKP ở mốc trên so với level hiện tại (Ví dụ: 5x qua Trầm Lãng)

Video Clip bắt buộc phải quay lại đầy đủ từ thời điểm bắt đầu cho đến khi kết thúc trận đánh.

Video Clip là bằng chứng có giá trị duy nhất chứng minh tổ đội đủ điều kiện nhận thưởng. Xin chúc các bằng hữu sớm chinh phục được Binh Khí Phổ đầy danh giá này.

Trang chủ: colong.vn
Cộng đồng: fb.com/groups/colong2
Fanpage: fb.com/colong2.vn
Tổng hợp ưu đãi: colong.vn/uu-dai
Lộ trình: colong.vn/lo-trinh-co-long-online