Gia Viên

Cổ Long Online xin trân trọng giới thiệu hệ thống trang bị mới vô cùng hấp dẫn. Đó là trang bị Hoàng Kim.

Trang bị Hoàng Kim có điểm khác biệt so với các server khác, đó là sử dụng trang bị nào sẽ kích ngay opt ẩn của trang bị đó mà không cần full set
 
Nội Dung

Đại hiệp có thể chế tạo trang bị Hoàng Kim tại NPC Thiệu Không Tử (137.208) tại Kinh Thành.

Để chế 1 trang bị Hoàng Kim cấp 59, yêu cầu cần Khuôn Hoàng Kim, Kim Thiết và Linh Thiết.

Linh Thiết = 1 Lam Thiết + 1 Tử Thiết + 1 Kim Thiết
 
Khuôn Hoàng Kim sẽ nhận được ngẫu nhiên thông qua mở vật phẩm Hoàng Kim Phúc Đại

Lưu Ý

  • Để có thể chế được trang bị hoàng kim cấp 69, đại hiệp cần sử dụng chính trang bị hoàng cấp 59 tương ứng + Kim Thiết + Linh Thiết để chế tạo.
  • Tương tự, để chế đồ cấp 79 thì cần sử dụng đồ 69….. chế đồ cấp 89, 99, 109, 119 cũng như vậy.
  • Đồ hoàng kim cấp 59 (công) chỉ có thể chế ra đồ hoàng kim cấp 69 (công) chứ không thể chế ra đồ khác (thủ, HP, nội, tốc)

Trang chủ: colong.vn
Cộng đồng: fb.com/groups/colong2
Fanpage: fb.com/colong2.vn
Tổng hợp ưu đãi: colong.vn/uu-dai