Bạch Hổ

Để được lưu danh muôn đời trong Bạch Hổ Đường, các anh hùng trẻ tuổi cần vượt qua được 15 vị bạch hổ tướng lĩnh. 15 vị đại hiệp nổi tiếng được nêu tên khắp thiên hạ, đợi các bằng hữu bốn phương đến khiêu chiến.

Tất cả các cửa ải sẽ được tăng thêm 5 hổ
Điều Kiện

– Tổ đội đủ 5 người
– Mỗi tuần chỉ được nhận nhiệm vụ không quá 7 lần

NPC Nhận Nhiệm Vụ

Bạch Hổ Tướng Lĩnh (140.203) ở Kinh Thành

Thực Hiện

15 vị đại hiệp tướng bạch hổ tướng lĩnh phiêu du khắp thiên hạ, sẽ nhận lời khiêu chiến sau khi nhận nhiệm vụ ở NPC Bạch Hổ Tướng Lĩnh. Tổ đội 5 người sẽ bắt đầu khiêu chiến từ vị đai hiệp xếp cuối cùng trong Bạch Hổ Đường.

Chỉ cần khiêu chiến thành công, trong tổ đội có người sống sót là tất cả đều được qua cửa. Khi chết không phải chịu trừng phạt tử vong và người chơi được hồi sinh ngay tại chỗ.

Khi chiến đấu không thành công, nhiệm vụ sẽ được tính là thất bại, người chơi chỉ có thể hủy nhiệm vụ rồi chờ đến lần khiêu chiến tiếp theo để nhận nhiệm vụ và bắt đầu thực hiện lại từ đầu.

Bảng Xếp Hạng Bạch Hổ

STT Bạch Hổ Tướng Vị Trí
15 Thượng Quan Đan Phụng Vô Danh Đảo
14 Hòa Thượng Thật Thà Bích Vân Than
13 Chu Đình Vô Danh Nham Động
12 Tư Không Trích Tinh Bách Hoa Cốc
11 Hồ Thiết Hoa Bích Vân Than
10 Đỗ Tiên Sinh Vong Ưu Lâm
9 Bạch Vân Sinh Bách Hoa Cốc
8 Kim Linh Chi Giang Nam
7 Hoắc Lâm Nguyệt Nha Loan
6 Thượng Quan Tiểu Tiên Bách Hoa Cốc
5 Quách Định Lang Sơn Sơn Lộc
4 Yến Nam Phi Kinh Thành Nam Giao
3 Tiết Khả Nhân Biên Bức Động Tầng 1
2 Nhậm Thiên Hành Giang Nam
1 Tạ Tiểu Ngọc Vô Danh Đảo

 
Phần Thưởng

Với mỗi mốc Bạch Hổ đại hiệp vượt qua, tên của đại hiệp và đồng đội luôn được lưu danh sử sách và được nhận thêm những phần thưởng (danh sách phần thưởng bên dưới là dành cho cả team, không phải dành cho từng nhân vật)

Vật Phẩm Số Lượng
10-Mã Não Thạch 1
10-Tử Thủy Tinh 1
10-Lam Bảo Thạch 1
10-Lục Phỉ Thúy 1
10-Hồng Bảo Thạch 1

Các mốc Bạch Hổ sẽ như sau

Mốc Bạch Hổ Tướng
1 Chu Đình
2 Đỗ Tiên Sinh
3 Hoắc Lâm
4 Yến Nam Phi
5 Tạ Tiểu Ngọc

 
Lưu Ý

– Tổ đội chỉ được tính thưởng đạt mốc khi các thành viên tham gia đều là lần đầu tiên đạt mốc
– Tổ đội chỉ được tính thưởng đạt mốc hoặc vượt mốc khi các thành viên là cố định, không có sự thay đổi thanh viên từ BOSS Bạch Hổ thứ 15 đến BOSS mốc.
– Video Clip bắt buộc phải quay lại đầy đủ từ thời điểm bắt đầu cho đến khi kết thúc trận đánh.

Video Clip là bằng chứng có giá trị duy nhất chứng minh tổ đội đủ điều kiện nhận thưởng. Xin chúc các bằng hữu sớm chinh phục được Bạch Hổ Đường đầy danh giá này.

Trang chủ: colong.vn
Cộng đồng: fb.com/groups/colong2
Fanpage: fb.com/colong2.vn
Tổng hợp ưu đãi: colong.vn/uu-dai