Gia Viên

Tổng hợp các hoạt động farm Ngân Lượng, Hoàng kim Phúc Đại hàng ngày!

Thời Gian BOSS Bản Đồ Phần Thưởng
0h30 – 23h30 Sư Vương Bích Vân Than Ngân Lượng
0h00 – 23h00 Thần Tài Tỉ Võ Đảo Hoàng Kim Phúc Đại
  • Cách 60 phút là BOSS Sư Vương sẽ xuất hiện lại ở bản đồ tương ứng
  • Cách 15 phút là NPC Thần Tài sẽ xuất hiện lại ở bản đồ tương ứng