Gia Viên

Tổng hợp các hoạt động farm Lam Thiết Tinh Anh, Tử Thiết Tinh Anh, Tuyệt Kỹ Tàn Quyển, Ngân Lượng, Ngân Phiếu, Hòm Báu Noel hàng ngày!

Thời Gian BOSS Bản Đồ Phần Thưởng
0h00 – 23h00 Đại Đầu Phật Nguyệt Nha Loan Lam Thiết
0h30 – 23h30 Sư Vương Bích Vân Than Tử Thiết + Ngân Lượng
0h00 – 23h00 Niên Thú Vong Ưu Lâm Ngân Phiếu
0h30 – 23h30 Tỉnh Sư Nguyệt Nha Loan Tuyệt Kỹ Tàn Quyển
0h30 – 23h30 Quái Kiệt Noel Vong Ưu Lâm Hòm Báu Noel
8h00 – 23h00 Lì xì Long Môn Ngân Lượng

 

Lưu ý : cứ cách 60 phút là các BOSS sẽ xuất hiện lại ở bản đồ tương ứng