Thiên Tàm Giáo Đồ 2

Vùng đất Trung Nguyên đang bình yên, đột nhiên có 1 toán người tự xưng là người của Thiên Tàm Giáo muốn đến Trung Nguyên để làm loạn, bách tính rơi vào cảnh lầm than. Các vị thiếu hiệp trong giang hồ hãy chung tay đánh đuổi Thiên Tàm Giáo đồ để Trung Nguyên Trở lại những ngày tháng bình yên.

Điều kiện tham gia
– Tổ đội 3 người trở lên
– Cấp độ từ 20 trở lên

Thời gian
– 13h00 Thứ 2 , 21h00 Thứ 3 , 18h00 Thứ 4, 13h00 Thứ 5

Thông tin cơ bản
– Khi sự kiện bắt đầu, hệ thống sẽ thông báo địa điểm diễn ra hoạt động

Khung Chat

Người chơi có thể lập tổ đội và đến khu vực được thông báo để chiến đấu với Thiên Tàm Giáo. Các khu vực xuất hiện Thiên Tàm Giáo là cố định

Mỗi lần xuất hiện sẽ có 45 Thiên Tàm Giáo Sứ Giả, 1~4 Thiên Tàm Giáo Ma Tướng, 1 Thiên Tàm Giáo Ma Tôn.

Trong thời gian diễn ra hoạt động, nếu:

– Toàn bộ Thiên Tàm Giáo Sứ Giả bị tiêu diệt sẽ xuất hiện lại 45 tên, nhưng Ma Tướng và Ma Tôn sẽ không xuất hiện lại.
– Một nhóm Thiên Tàm Giáo Sứ Giả sau khi xuất hiện mà không bị người chơi tiêu diệt thì 30 phút sau sẽ tự động biến mất và xuất hiện nhóm mới.

Thiên Tàm Giáo Đồ

Bảo vệ NPC

Khi chiến đấu với Thiên Tàm Giáo Sứ Giả sẽ ngẫu nhiên xuất hiện nhóm NPC cần người chơi bảo vệ:

– Thôn Dân: Không có khả năng chiến đấu, nếu có 1 Thôn Dân tử vong thì giảm 1/2 danh vọng được thưởng, toàn bộ thôn dân tử vong sẽ giảm 3/4 danh vọng được thưởng.
– Thương Nhân: Không có khả năng chiến đấu, khi kết thúc trận đấu có thể ngẫu nhiên nhận được 1.000 ~ 2.000 ngân lượng.
– Tráng Hán: Có khả năng chiến đấu, khi Tráng Hán tử vong người chơi sẽ không chịu tổn thất nào.

Đệ tử Thiên Tàm Giáo

Đệ tử Thiên Tàm Giáo có nhiều loại:

– Thiên Tàm Giáo Vu Cổ Sư: Khi bị tấn công thông thường sẽ phản lại hiệu ứng “Vạn Độc Oanh Nhiễu” lên người tấn công.
– Thiên Tàm Giáo Dược Sư: Có khả năng hồi phục HP cho đồng đội.
– Thiên Tàm Giáo Tinh Anh: Chỉ tấn công trợ thủ, sát thương cao.

Thiên Tàm Giáo Đồ 2

Phần Thưởng

Phần Thưởng
Kinh Nghiệm
Danh Vọng
Ngân Lượng
Ngân Phiếu

 
Lưu ý :  Tiêu diệt Ma Tướng Thiên TàmMa Tôn Thiên Tàm mới nhận được Ngân Lượng.

Trang chủ: colong.vn
Cộng đồng: fb.com/groups/colong2
Fanpage: fb.com/colong2.vn
Tổng hợp ưu đãi: colong.vn/uu-dai
Lộ trình: colong.vn/lo-trinh-co-long-online