Tấn Công Tư Chất Hoàn

Cổ Long Online xin trân trọng giới thiệu tính năng mới vô cùng hấp dẫn, đó là Thiên Mệnh. Sử dụng Thiên Mệnh đúng lúc, đúng chỗ sẽ phát huy được tối đa sức mạnh của bản thân, đảo ngược thế trận, mở rộng con đường trở thành võ lâm cao thủ.

NPC Liên Quan

Đỗ Đồng Hiên (55.650) ở Kinh Thành

Nội Dung

Hệ thống Thiên Mệnh bao gồm 6 kỹ năng thiên mệnh

Chân Nguyên : mỗi hiệp tự động hồi phục HP tương ứng % giới hạn HP
Tĩnh Khí : mỗi hiệp tự động hồi phục MP tương ứng % giới hạn MP
Giảm Thương : giảm sát thương nhận phải từ tấn công ngoại công
Kháng Phép : giảm sát thương nhận phải từ tấn công nội công
Hóa Thạch : hóa giải sát thương từ tấn công nội công
Đao Kiếm : hóa giải sát thương từ tấn công ngoại công
 

Thiên Mệnh Cấp Chỉ Số
Chân Nguyên 20 10%
Tĩnh Khí 20 10%
Giảm Thương 20 20%
Kháng Phép 20 20%
Hóa Thạch 20 20%
Đao Kiếm 20 20%

 
Thiên Mệnh tăng đến cấp độ cao nhất sẽ tự động mở loại hình Thiên Mệnh tiếp theo.
Tu luyện Thiên Mệnh ở NPC Đỗ Đồng Hiên cấp độ max chỉ là cấp 20.

Để có thể tu luyện tâm pháp Thiên Mệnh, đại hiệp cần đủ số lượng vật phẩm Thiên Mệnh có sẵn trong hành trang.

Thiên Mệnh

Vật phẩm Thiên Mệnh chỉ có thể mua tại Thương Thành hoặc săn Hộ Pháp Tà Giáo trong Hòm Báu Noel.

Thiên Mệnh Cấp Chỉ Số
Chân Nguyên 40 20%
Tĩnh Khí 40 20%
Giảm Thương 40 40%
Kháng Phép 40 40%
Hóa Thạch 40 40%
Đao Kiếm 40 40%

 
Để nâng cấp Thiên Mệnh lên Cấp 40, đại hiệp sử dụng vật phẩm Thiên Mệnh Phù được bán tại Thương Thành.

Trang chủ: colong.vn
Cộng đồng: fb.com/groups/colong2
Fanpage: fb.com/colong2.vn
Tổng hợp ưu đãi: colong.vn/uu-dai