Đả Thông Kinh Mạch

Cổ Long 2 – Thần Kiếm Hồi Sinh xin thông báo lộ trình ra mắt các tính năng mới sẽ được cập nhật trong tháng 10.

Thời Gian Tính Năng Cập Nhật
10-2021 Danh Hiệu Tự Chọn
Tư Chất Đan Hoàng Kim
Thánh Y Giáp

1. Danh Hiệu Tự Chọn

Đại hiệp có thể đặt danh hiệu tùy ý, lựa chọn màu cho danh hiệu theo sở thích cá nhân.

2. Tư Chất Đan Hoàng Kim

Giúp gia tăng mạnh mẽ tư chất của bất kỳ loại trợ thủ.

3. Thánh Y Giáp

Hệ thống Thánh Y Giáp sẽ được cập nhật, chia ra thành 5 cấp như sau

Cấp Độ Hiệu Quả Yêu Cầu
1 Giảm 5% 5 Sách
2 Giảm 10% 10 Sách
3 Giảm 15% 15 Sách
4 Giảm 20% 20 Sách
5 Giảm 50% 50 Sách

 
Đối với những đại hiệp đã học Thánh Y Giáp trước đó thì mặc định ở cấp 5.

Trang chủ: colong.vn
Cộng đồng: fb.com/groups/colong2
Fanpage: fb.com/colong2.vn
Tổng hợp ưu đãi: colong.vn/uu-dai