Đại Gia

Tẩy Tủy Kinh là võ học được lưu truyền từ hàng nghìn năm, có hệ thống hoàn chỉnh, hàm chứa kỹ pháp, tâm pháp và trợ hành trong tu luyện. Và trong thế giới Cổ Long Online, Tẩy Tủy Kinh gia tăng sức mạnh bản thân, khai phá tiềm lực ẩn chứa sâu bên trong mỗi nhân vật.

Tại Server mới lần này, cấp độ tẩy tủy nhân vật tối đa là 1000 và giới hạn level nhân vật cấp độ tối đa là Cấp 60
 
Điều Kiện

Tích lũy tối thiểu 200.000.000 điểm kinh nghiệm (200 triệu EXP)

NPC Liên Quan

Đỗ Đồng Hiên (55.650) ở Kinh Thành

Nội Dung

Sau khi đại hiệp tích lũy đủ 200 triệu EXP, hãy mau chóng tới gặp Đỗ Đồng Hiên (55.650) ở Kinh Thành để tu luyện võ học Tẩy Tủy Kinh.

Cổ Long Online

Tẩy Tủy Kinh

Ở phiên bản hiện tại, tâm pháp Tẩy Tủy Kinh có tầng cao nhất là cấp 1000. Sau mỗi lần tu luyện, tâm pháp sẽ tăng thêm 1 tầng. Đặc biệt, đại hiệp sẽ nhận được điểm tiềm năng nhân vật tương ứng với cấp độ Tẩy Tủy Kinh khi sử dụng vật phẩm Đào Tình Tửu.

Ngoài ra, sau mỗi lần tu luyện thành công đại hiệp còn nhận được thêm 1 điểm Thiên Phú.

Trang chủ: colong.vn
Cộng đồng: fb.com/groups/colong2
Fanpage: fb.com/colong2.vn
Tổng hợp ưu đãi: colong.vn/uu-dai