Nhiệm vụ gia viên

Trấn Phái Mật Tịch là tính năng mới của Cổ Long Online, nhằm hỗ trợ đại hiệp mạnh mẽ hơn trong hành trình bôn tẩu giang hồ cùng các đại hiệp.

Nội Dung

Đại hiệp sau khi thu thập đủ 200 Trấn Phái Mật Tịch, chuột phải vào vật phẩm để học được kỹ năng mới này.

Hiệu Quả Kỹ Năng

Áp dụng với từng môn phái, Trấn Phái Mật Tịch sẽ có tác dụng riêng với mỗi 1 kỹ năng nhất định dưới đây:

Class Môn Phái Kỹ Năng Hiệu Quả
Đạo Tặc Đường Môn Bức Hồn Chỉ Bổ trợ cho kỹ năng Khóa, bỏ qua hiệu ứng chống khóa của mục tiêu (mục tiêu có kỹ năng Quy Tức, Tiêu Diêu, Vật Ngã, Chân Phật vẫn có tỉ lệ bị khóa). Có tác dụng cả với BOSS Binh Khí Phổ, Bạch Hổ Đường, Đại Hội Võ Lâm Luận Kiếm.

Số turn khóa phụ thuộc vào tâm pháp:
Turn = 1 + [(tâm pháp – lv mục tiêu) / 10]

Ngân Câu Phường Ngưng Băng Chỉ
Nhiễu Chỉ Nhu
Thánh Đàn Bế Huyệt Tuyệt Thủ
Tán Nguyên U Tâm
Kinh Thần Đoạn Phách
Điểm Huyết Tiệt Mạch
Hiệp Khách Lục Phiến Môn Vạn Mã Bôn Đằng Tấn công nội công 10 mục tiêu
Liên Hoàn Ổ Tiềm Long Thăng Thiên Tấn công nội công 10 mục tiêu
Thánh Đàn Tật Quang Điện Ảnh Tấn công nội công 10 mục tiêu
Thương Hàn Chưởng Tấn công nội công 10 mục tiêu
Phách Không Chưởng Tấn công nội công 10 mục tiêu
Nhuyễn Cốt Chưởng Tấn công nội công 10 mục tiêu
Thích Khách Thanh Y Lâu Phong Lôi Thất Tinh Trảm Tấn công 6 lần, vận công 1 hiệp
Liên Hoàn Ổ Hạc Dực Thiên Tường Tấn công 10 mục tiêu, vận công 1 hiệp
Quỷ Vực Đoạt Mệnh Truy Hồn Tấn công 10 mục tiêu, có tỉ lệ kèm xuất huyết, vận công 1 hiệp
Dược Sư Phúc Thọ Viên Thánh Diệu Cát Tường Hồi phục HP 10 mục tiêu, hiệu quả theo % HP của đối tượng
Đường Môn Bích Thủy Thanh Mính Hồi phục HP 10 mục tiêu, hiệu quả theo % HP của đối tượng
Thánh Đàn Ngưng Huyết Thuật Hồi phục HP 10 mục tiêu, hiệu quả theo % HP của đối tượng

 
Đại hiệp đã học thành công kỹ năng Trấn Phái Mật Tịch, mặc định sẽ nhận ngay được hiệu quả kỹ năng theo bảng trên. (Không còn phụ thuộc vào cấp độ tâm pháp)

Trợ Thủ Môn Phái cũng sẽ nhận được hiệu quả tương tự nếu nhân vật đã học kỹ năng Trấn Phái Mật Tịch
 
Cách duy nhất để thu thập bí kíp Trấn Phái là đai hiệp phải mở Hòm Báu Năm Mới hoặc mua trực tiếp trong Thương Thành.

Trang chủ: colong.vn
Cộng đồng: fb.com/groups/colong2
Fanpage: fb.com/colong2.vn
Tổng hợp ưu đãi: colong.vn/uu-dai