Dã tẩu cổ long

Xuyên Tâm Phá và Nội Kình Phá là tính năng mới của Cổ Long Online, nhằm hỗ trợ đại hiệp mạnh mẽ hơn trong hành trình bôn tẩu giang hồ cùng các đại hiệp.

Nội Dung

Hệ thống kỹ năng xuyên giáp chia làm 4 kỹ năng:

1. Xuyên Tâm Phá nhân vật
2. Nội Kình Phá nhân vật
3. Xuyên Tâm Phá trợ thủ
4. Nội Kình Phá trợ thủ

NHÂN VẬT

  • Xuyên Tâm Phá Nhân Vật có tác dụng với toàn bộ kỹ năng hệ Ngoại Công.
  • Nội Kình Phá Nhân Vật có tác dụng với toàn bộ kỹ năng hệ Nội Công.

TRỢ THỦ

Xuyên Tâm PháNội Kình Phá chỉ cần học 1 lần thì đều có tác dụng với trợ thủ Môn Phái và Đại Hiệp.

  • Xuyên Tâm Phá Trợ Thủ có tác dụng với toàn bộ kỹ năng hệ Ngoại Công.
  • Nội Kình Phá Trợ Thủ có tác dụng với toàn bộ kỹ năng hệ Nội Công.

Hiệu Quả Kỹ Năng

Khi sử dụng kỹ năng, Xuyên Tâm Phá | Nội Kình Phá có tác dụng bỏ qua chỉ số Ngoại Công | Nội Công của mục tiêu theo công thức sau:

MỖI CẤP KỸ NĂNG = 1 ĐIỂM CHỈ SỐ
Nếu cấp Xuyên Tâm Phá > def của mục tiêu thì chỉ số def của mục tiêu = 0.
Nếu cấp Nội Kình Phá > nội của mục tiêu thì chỉ số nội của mục tiêu = 0.
 
Cấp độ tối đa của kỹ năng Xuyên Tâm Phá | Nội Kinh Phá là Cấp 10000.

Ngoại Công Điển Tích tăng cấp kỹ năng Xuyên Tâm Phá, mỗi sách/1 cấp.
Nội Công Điển Tích tăng cấp kỹ năng Nội Kình Phá, mỗi sách/1 cấp.
 
Hoàn thành nhiệm vụ Dã Tẩu ở NPC Cổ Long (56.364) tại Kinh Thành, đại hiệp có tỉ lệ 100% nhận được sách kỹ năng (Khóa).

Trang chủ: colong.vn
Cộng đồng: fb.com/groups/colong2
Fanpage: fb.com/colong2.vn
Tổng hợp ưu đãi: colong.vn/uu-dai