Cổ Long Online xin trân trọng giới thiệu tính năng mới vô cùng hấp dẫn, đó là Cường Hóa Siêu Cấp. Sử dụng Cường Hóa Siêu Cấp đúng lúc, đúng chỗ sẽ phát huy được tối đa sức mạnh của trợ thủ, đảo ngược thế trận, mở rộng con đường trở thành võ lâm cao thủ.

Yêu Cầu

– Cấp độ từ 80 trở lên.
– Phòng tu luyện cấp 5.

Nội Dung

Khi nhân vật đạt cấp độ 80 trở lên, đại hiệp tới gặp NPC Tảo Địa Tăng ở Tu Luyện Động để nâng cường hóa siêu cấp và chỉ có thể sử dụng điểm Cống Hiến Bang mới có thể nâng cấp.

Để có thể nâng các kỹ năng Cường Hóa từ cấp 25 → 26, yêu cầu bắt buộc 4 cường hóa sau phải đạt cấp 25

  1. Kháng ngoại công nhân vật
  2. Kháng nội công nhân vật
  3. Kháng ngoại công trợ thủ
  4. Kháng nội công trợ thủ 

Tương tự với cấp 26 → 27, yêu cầu 4 cường hóa trên phải đạt cấp 26 (các cấp sau từ 27 → 28…..34 → 35 cũng tương tự)

Trang chủ: colong.vn
Cộng đồng: fb.com/groups/colong2
Fanpage: fb.com/colong2.vn
Tổng hợp ưu đãi: colong.vn/uu-dai