Trợ Thủ Đại HIệp

Tư Chất Hoàn Hoàng Kim là tính năng mới của Cổ Long Online, nhằm hỗ trợ trợ thủ mạnh mẽ hơn trong hành trình bôn tẩu giang hồ cùng các đại hiệp.

Phiêu bạt trong thế giới Cổ Long, người chơi không thể thiếu sự trợ giúp của trợ thủ đồng hành. Trợ thủ càng mạnh thì bạn càng dễ dàng hành tẩu giang hồ, luyện kiếm dành thiên hạ.

Đối tượng: tất cả các trợ thủ

Nội Dung

Tư Chất Hoàn Hoàng Kim chia làm 8 loại.

  • Chính Xác Tư Chất Hoàn (Hoàng Kim)
  • Né Tránh Tư Chất Hoàn (Hoàng Kim)
  • Nội Công Tư Chất Hoàn (Hoàng Kim)
  • Tốc Độ Tư Chất Hoàn (Hoàng Kim)
  • Sinh Mệnh Tư Chất Hoàn (Hoàng Kim)
  • Nội Lực Tư Chất Hoàn (Hoàng Kim)
  • Tấn Công Tư Chất Hoàn (Hoàng Kim)
  • Phòng Ngự Tư Chất Hoàn (Hoàng Kim)

Trợ thủ khi sử dụng sẽ tăng ngẫu nhiên trong khoảng từ 50 → 100 tư chất.

Thu Thập

Đại hiệp có thể mua được vật phẩm Thẻ Thu Hồi Trợ Thủ tại Tiệm Tạp Hóa. Sau đó lựa chọn trợ thủ Cuồng bất kỳ và sử dụng Thẻ Thu Hồi Trợ Thủ.

Bắt buộc phải sử dụng Trợ Thủ Cuồng mới đổi ra Tư Chất Hoàn Hoàng Kim.
Sử dụng bất kỳ Trợ Thủ Cuồng nào cũng đổi thành công.
Đại hiệp có thể lựa chọn loại Tư Chất Hoàn Hoàng Kim khi đổi.
 

Tư Chất Hoàn Hoàng Kim không giới hạn số lần sử dụng.

Trang chủ: colong.vn
Cộng đồng: fb.com/groups/colong2
Fanpage: fb.com/colong2.vn
Tổng hợp ưu đãi: colong.vn/uu-dai