Đả Thông Kinh Mạch

Bát Nhã Tâm Kinh là một bộ kinh rất ngắn của Đại Thừa Phật giáo nhưng lại có ý nghĩa rất thâm sâu, rất cơ bản, nhằm phá thói quen chấp thật rất nặng nề của chúng sinh. Kẻ có thể thấu hiểu bộ kinh này sẽ đả thông được kinh mạch, công lực tăng lên gấp bội phần.

NPC Và Vật Phẩm Liên Quan

Đối Tượng Mô Tả
Tâm Hồ Đại Sư
  • Vị trí: Vô Danh Đảo (61.165)
  • Chức Năng
    • Đả thông kinh mạch nhân vật

Bát Nhã Tâm Kinh

Khi đại hiệp đã sử hữu Bát Nhã Tâm Kinh, hãy tới Vô Danh Đảo tìm gặp Tâm Hồ Đại Sư để đả thông kinh mạch nhân vật.

Tâm Hồ Đại Sư

Đả thông kinh mạch thành công hay thất bại thì các vị đại hiệp cũng sẽ tiêu tốn 01 cuốn Bát Nhã Tâm Kinh.
Cấp độ Kinh Mạch càng cao thì tỉ lệ thành công càng thấp.

Phúc Lợi 

Có 5 loại Kinh Mạch : Tỉ MạchThể MạchCăn MạchThân MạchNội Mạch
Mỗi Kinh Mạch có cấp độ tối đa là 20 cấp.

Cấp Tổng Số Point Nhận Được
1 1 Điểm
2 3 Điểm
3 6 Điểm
4 10 Điểm
5 15 Điểm
6 21 Điểm
7 28 Điểm
8 36 Điểm
9 45 Điểm
10 55 Điểm
11 66 Điểm
12 78 Điểm
13 91 Điểm
14 105 Điểm
15 120 Điểm
16 136 Điểm
17 153 Điểm
18 171 Điểm
19 190 Điểm
20 210 Điểm

 
Lưu ý: khi tẩy lại điểm tiềm năng nhân vật bắt buộc phải sử dụng vật phẩm Đào Tình Tửu mới có thể hồi phục được các kinh mạch đã đả thông.

Trang chủ: colong.vn
Cộng đồng: fb.com/groups/colong2
Fanpage: fb.com/colong2.vn
Tổng hợp ưu đãi: colong.vn/uu-dai
Lộ trình: colong.vn/lo-trinh-co-long-online