Tấn Công Tư Chất Hoàn

Cổ Long Online xin trân trọng giới thiệu tính năng mới vô cùng hấp dẫn, đó là Thiên Mệnh Trợ Thủ. Sử dụng Thiên Mệnh đúng lúc, đúng chỗ sẽ phát huy được tối đa sức mạnh của bản thân, đảo ngược thế trận, mở rộng con đường trở thành võ lâm cao thủ.

NPC Liên Quan

Trầm Thiên Quân (47.248) ở Vô Danh Đảo

Nội Dung

Hệ thống Thiên Mệnh bao gồm 6 kỹ năng thiên mệnh

Chân Nguyên : mỗi hiệp tự động hồi phục HP tương ứng % giới hạn HP
Tĩnh Khí : mỗi hiệp tự động hồi phục MP tương ứng % giới hạn MP
Giảm Thương : giảm sát thương nhận phải từ tấn công ngoại công
Kháng Phép : giảm sát thương nhận phải từ tấn công nội công
Hóa Thạch : hóa giải sát thương từ tấn công nội công
Đao Kiếm : hóa giải sát thương từ tấn công ngoại công
 
Mỗi loại Thiên Mệnh max cấp là cấp 20.
Thiên Mệnh tăng đến cấp độ cao nhất sẽ tự động mở loại hình Thiên Mệnh tiếp theo.

Để có thể tu luyện tâm pháp Thiên Mệnh, đại hiệp sử dụng vật phẩm Cổ Long Bảo Điển để bắt đầu nâng cấp thiên mệnh cho trợ thủ

Vật phẩm Thiên Mệnh chỉ có thể mua tại Thương Thành của Cổ Long Online.

Trang chủ: colong.vn
Cộng đồng: fb.com/groups/colong2
Fanpage: fb.com/colong2.vn
Tổng hợp ưu đãi: colong.vn/uu-dai