Tiến hóa thần thú

Trong thế giới Cổ Long, Thần Thú chia làm 19 loại. Khi tiến hóa thú con lên thú trưởng thành, có cơ hội để sở hữu Thần Thú cho riêng mình.

Để nhận 1 trong các thần thú trong bảng dưới đây, bạn phải tiến hành Nạp Thẻ Lần Đầu.

1. Truy cập vào trang quản lý http://taikhoan.colong.vn, đăng nhập tài khoản.
2. Chọn mục Quà Tặng và tiến hành nhận quà.
3. Làm theo hướng dẫn sau để nhận Thần Thú Hướng Dẫn Nhận Thưởng Quà Tặng Cổ Long

 

STT Thú Con Thần Thú Hình Ảnh
1 Heo Con Hoang Man Trư Vương Hoang Man Trư Vương
2 Sói Con Ngọc Thạch Độc Hạt Ngọc Thạch
3 Hổ Ngoan Cổ Thần Đại Tượng Cổ Thần Đại Tượng
4 Đại Bàng Con Phượng Vũ Thải Điệp Phụng vụ thải điệp
5 Gấu Bông Bắc Cực Nộ Hùng Bắc cực hùng nô
Siêu Cấp Hùng Miêu Siêu cấp hùng miêu
6 Dơi Nhỏ Ma Dực Huyết Bức Ma dực huyết bức
7 Sử Tử Con Phi Điện Sư Vương Phi điện sư vương
8 Linh Lộc Cổ Đại Miên Dương Cổ đại miên cương
9 Long Quy Thượng Cổ Huyền Vũ Thượng cổ huyền vũ
10 Kỳ Lân Viễn Cổ Niên Thú Viễn cổ niên thú
11 Trâu Con Ngũ Thải Thần Ngưu Ngũ thải thần ngưu
Lam Thần Tê Ngưu Lam Thần Tê Ngưu
12 Ngựa Con Hãn Huyết Bảo Mã Hãn huyết bảo mã
Hỏa Huyền Thần Câu hỏa huyền thần câu
13 Lư Mã Thảo Nê Mã thảo nê mã
14 Rồng Con Hỏa Hồn Ma Tinh hỏa hồn ma tinh
15 Hạc Con Cửu Thiên Tiên Hạc cửu thiên tiên hạc
16 Thỏ Con Lam Tài Đại Miêu lam tài đại miêu

Thú Cưỡi Đặc Biệt (Công Tử Bạc Liêu)

Đây là các thú cưỡi đặc biệt, chỉ nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ Công Tử Bạc Liêu tại NPC An Phúc.