Thánh Đàn

Chưởng môn Hắc Y Lão Cơ: Đây là thánh nữ cũ của Thánh Đàn, hiện tại quản lý mọi việc trong gia tộc. Thường mặc trang phục đen, nhìn bề ngoài thì khoảng 60 tuổi nhưng thực ra chỉ có 40, võ công thâm hậu, đến đạo soái Sở Lưu Hương trông thấy cũng không dám làm càn.

Thánh Đàn

Điều kiện gia nhập: Hiệp Khách, Đạo Tặc, Dược Sư nam, nữ cấp 10 trở lên.

Địa thế môn phái: Nằm ở vị trí cao nhất của Bách Hoa Cốc, Thánh Đàn nằm ở trong một động lớn ẩn trên đỉnh núi, xung quanh cửa động là mây mù dày đặc, đây chính là lớp bảo vệ rất tự nhiên của Thánh Đàn. Nghe nói để bảo vệ một bí mật rất lớn nên tổ chức gia tộc thần bí này đã ở đây mấy trăm năm. Người bình thường không thể vào được nơi này.

Thánh Đàn

Kỹ Năng Hiệp Khách

Tâm Pháp Tên Tâm Pháp Chiêu Thức Hiệu Quả Chiêu Thức
Sơ Cấp Linh Lung Thân Pháp Long Tường Bộ Sử dụng thân pháp khinh công tuyệt đỉnh ở trạng thái bình thường để trở về môn phái
Thiên Nguyên Chưởng Pháp Thiên Huyền Chưởng Tấn công nội công giảm HP và MP 1 mục tiêu, tăng 30% vào ban đêm.
Thương Hàn Chưởng Tấn công nội nhiều mục tiêu, có tỉ lệ giảm tấn công của đối phương.
Phách Không Chưởng Tấn công nội công nhiều mục tiêu, có tỉ lệ giảm nội công và kháng nội của đối phương.
Nhuyễn Cốt Chưởng Tấn công nội công nhiều mục tiêu, có tỉ lệ giảm phòng ngự và kháng ngoại đối phương.
Hàng Ma Tâm Kinh Tật Quang Điện Ảnh Tấn công nội, giảm HP và giới hạn HP nhiều mục tiêu. Hiệu quả cao ban đêm, tăng 10% với quái.
Trung Cấp Nhất Nguyên Bảo Lục Nhất Nguyên Giải Huyệt Giải trạng thái loại Hỗn Loạn của Quỷ Vực, miễn dịch một số hiệp.
Phòng Giám Bí Thuật Giám định y phục, mũ, giày. Tìm Chu Đình ở Trạng Nguyên Lâu tại Kinh Thành để chế Phòng Cụ Đồ Giám.
Ảo Niệm Linh Âm Thúy Yên Độn Hình Che giấu 1 đồng đội khiến đối phương không thể tấn công. Khi ẩn thân không thể dùng chiêu.
Phụng Phi Vũ Tán Có xác suất bỏ tất cả các trạng thái có ích mà 1 mục tiêu địch có khi dùng chiêu thức môn phái.
Cao Cấp Vô Cực Bảo Điển Nhật Chiếu Vô Hoa Biến thời gian của mình thành ban đêm, tăng 10% nội công và phòng ngự. Duy trì 6 hiệp
Biến Vân Vô Định Gây sát thương nội công lớn, có tỉ lệ khiến đối thủ hồi sinh mệnh

Kỹ Năng Đạo Tặc

Tâm Pháp Tên Tâm Pháp Chiêu Thức Hiệu Quả Chiêu Thức
Sơ Cấp Linh Lung Thân Pháp Long Tường Bộ Sử dụng thân pháp khinh công tuyệt đỉnh ở trạng thái bình thường để trở về môn phái
Diệu Ấn Thủ Pháp Bế Huyệt Tuyệt Thủ Khiến 1 mục tiêu không thể tấn công thông thường một số hiệp và giảm phòng ngự, kháng ngoại công
Tán Nguyên U Tâm Khiến 1 mục tiêu không thể tấn công thông thường một số hiệp và giảm nội công, kháng nội công
Kinh Thần Đoạn Phách Khiến 1 mục tiêu không thể dùng chiêu thức một số hiệp và bị giảm nội công, kháng nội công
Điểm Huyết Tiệt Mạch Khiến 1 mục tiêu không thể dùng chiêu thức một số hiệp và giảm phòng ngự, kháng ngoại công
Tiên Thiên Vô Cực Công Đại Thủ Ấn Tấn công nội nhiều mục tiêu. Tăng sát thương với Quy Tức Công và Phản Hồn
Vô Phương Biến Ảo Dùng MP để bổ sung cho HP của bản thân.
Ngũ Hồ Tứ Hải Dùng Thánh Lân Kiếp để gọi tương trợ cho trận chiến. Tới chỗ Ma Quan Lão Thái để chế Thánh Lân Kiếp.
Trung Cấp Du Phương Diệu Pháp Tập Chuẩn Bí Kỹ Tạm thời ghép hiệu quả Chính Xác vào mũ, hiệu quả mất khi rời mạng.
Tiêu Diêu Du Chế tạo 1 Cao-Vé Xe Ngựa
Thỉ Túng Tâm Pháp Thỉ Túng Tâm Viên Bí Pháp Khiến đối thủ ngủ gật, không thể hành động tới khi bị tấn công hoặc giải huyệt
Hồi Hổn Chuyển Niệm Dùng HP để bổ sung cho MP của bản thân.
Vân Du Thái Hư Khiến 1 mục tiêu không thể tấn công thông thường và võ học trang bị một số hiệp
Cao Cấp Tu La Chân Kinh Tứ Tượng Lưỡng Nghi Chưởng Tạo sát thương nội công mạnh 1 mục tiêu. Ở trạng trái Ngũ Hồ Tứ Hải, dùng kĩ năng sẽ tăng sát thương.
Thiên Diệp Độ Kiếp Chỉ Có xác suất miễn dịch tử vong (Tự động ứng dụng)

Kỹ Năng Dược Sư

Tâm Pháp Tên Tâm Pháp Chiêu Thức Hiệu Quả Chiêu Thức
Sơ Cấp Linh Lung Thân Pháp Long Tường Bộ Sử dụng thân pháp khinh công tuyệt đỉnh ở trạng thái bình thường để trở về môn phái
Linh Xà Tâm Pháp Linh Xà Mạn Vũ Tấn công nội công 2 lần 1 mục tiêu, HP phải >=75%
Lãnh Tuyền Tâm Pháp Ngưng Huyết Thuật Giúp nhiều đồng đội hồi HP liên tục một số hiệp
Khí Liệu Thuật Giúp một đồng đội hồi phục MP liên tục một số hiệp
Trung Cấp Thanh Tâm Quyết Vân Tịch Thuật Giúp nhiều mục tiêu thấy ẩn thân, tăng 10% kháng phong ấn.
Đan Tâm Chiếu Dùng HP của bản thân để bổ sung MP ở trạng thái bình thường. 2 phút/lần
Thanh Tâm Phổ Thiện Xóa bỏ ảnh hưởng giảm thuộc tính và miễn dịch trong một số hiệp. Xóa bỏ bất lợi tuyệt học trợ thủ.
Mê Mộng Quyết Túy Sinh Mộng Tử Khiến đối thủ không thể tấn công thường, chiêu thức, võ học, vật phẩm một số hiệp
Hồi Thiên Phạp Lực Khiến 1 mục tiêu địch không thể hồi HP và giới hạn HP liên tục một số hiệp
Cao Cấp Thiên Nguyên Tâm Pháp Đại Thừa Phản Hồn Thuật Dùng Dược Tài kết hợp với Thiên Nguyên Tâm Pháp, dùng kĩ năng để hồi sinh một đồng đội.
Mật Tông Thiên Phật Chỉ Làm yếu trạng thái phản kháng của mục tiêu, tối đa là 30%, tối thiểu là 10%.