Đường Môn

Chưởng môn Đường Vô Song: Là chủ nhân của Đường Môn, mặc dù không phải là nhân vật đặc biệt nổi tiếng trong giang hồ, nhưng Đường Môn dưới sự lãnh đạo của anh ta ngày càng lớn mạnh, người trong giang hồ hầu như không dám coi thường sự tồn tại của anh ta.

Đường Môn

Điều kiện gia nhập: Dược Sư, Đạo Tặc nam, nữ cấp 10 trở lên.

Địa thế môn phái: Đây là gia tộc của võ lâm nổi tiếng về ám khí và độc dược, hùng cứ tại Đường Gia Bảo của Thục Trung, nằm trong cánh rừng trúc. Người của Đường Môn không thích người ngoài quấy nhiễu, kiến trúc của Đường Gia Bảo rất kín đáo, hơn nữa có rất nhiều cửa ải xung quanh, ám khí bày bố khắp nơi, muốn vào cũng rất khó khăn.

Đường Môn

Kỹ Năng Dược Sư

Tâm Pháp Tên Tâm Pháp Chiêu Thức Hiệu Quả Chiêu Thức
Sơ Cấp Lưu Vân Thân Pháp Xuyên Vân Bộ Sử dụng thân pháp khinh công tuyệt đỉnh ở trạng thái bình thường để trở về môn phái
Băng Huyền Thần Công Tàn Tuyết Phiêu Phi Gây sát thương cố định nhiều mục tiêu, có xác suất khiến đối phương trúng độc
Ngọc Băng Chướng Hồi phục HP nhất định. Tạo lớp băng bảo vệ 1 mục tiêu và phản dame gây sát thương cho kẻ địch.
Trung Cấp Thanh Mính Quyết Bích Thủy Thanh Mính Hồi phục liên tục HP và giới hạn HP cho 2 đồng đội trong một số hiệp.
Hồi Sinh Tái Tạo Thuật Hồi sinh đồng đội đã tử vong
Độc Kinh Vạn Độc Oanh Nhiễu Dùng độc khiến 1 mục tiêu bên địch giảm HP, MP, giới hạn HP liên tục một số hiệp
Bách Độc Quy Nguyên Giải tất cả trạng thái độc, miễn dịch 1 số hiệp với Đường Môn Bí Độc.
Vạn Độc Quy Tâm Dùng độc khiến 1 mục tiêu giảm MP và Tửu Ý liên tục một số hiệp nhất định.
Cao Cấp Hoa Đà Thần Thuật Kim Châm Thông Mạch Trong chiến đấu, tăng tạm thời giới hạn HP nhiều đồng đội một số hiệp
Hộ Giám Bí Thuật Giám định các trang bị loại Hộ thân. Tìm Chu Đình chế Hộ Phù Đồ Đồ Giám
Càn Thiên Cương Khí Tồi Tâm Hóa Độc Chưởng Tấn công độc nhiều mục tiêu, chuyển sát thương thành sinh mệnh bản thân.
Độc Vân Di Tán Giải trạng thái trúng độc của tổ đội và hồi HP

Kỹ Năng Đạo Tặc

Tâm Pháp Tên Tâm Pháp Chiêu Thức Hiệu Quả Chiêu Thức
Sơ Cấp Lưu Vân Thân Pháp Xuyên Vân Bộ Sử dụng thân pháp khinh công tuyệt đỉnh ở trạng thái bình thường để trở về môn phái
Lạc Anh Bí Tịch Mãn Thiên Hoa Vũ Dùng ám khí tấn công nhiều mục tiêu, số mục tiêu tăng theo cấp kỹ năng và có xác suất gây độc
Tử Điện Thanh Mang Thủ Tử Mẫu Tỏa Hầu Châm Khiến 1 mục tiêu địch không thể tấn công thông thường một số hiệp
Thất Tinh Thấu Cốt Châm Khiến 1 mục tiêu địch không thể dùng chiêu thức một số hiệp
Trung Cấp Độc Kinh Giải Độc Bí Thuật Giải trừ ảnh hưởng Vạn Độc Oanh Nhiễu Đường Môn Bí Độc, miễn dịch một số lượt
Quỷ Môn Trận Bố trí Độc Sa Trận cho toàn tổ đội, kẻ địch áp sát trận tấn cống sẽ bị sát thương độc.
Ảo Dực Kỳ Công Tụ Khí Bí Kỹ Tạm thời ghép thêm hiệu quả tăng giới hạn MP lên nhẫn, hiệu quả mất khi rời mạng.
Bức Hồn Chỉ Khiến 1 mục tiêu không thể tấn công thông thường và chiêu thức một số hiệp
Trùng Vân Thâm Tỏa Khiến 1 mục tiêu địch không thể dùng võ học trang bị một số hiệp
Cao Cấp Ngân Đồ Bí Lục Tích Địa Thần Châm Tụ công độc trên vũ khí. Chính xác của bản thân và né tránh của mục tiêu liên quan với nhau
Thất Tuyệt Thấu Tâm Châm Sát thương nhiều mục tiêu. Có xác suất gây sát thương lớn, khiến mục tiêu không thể hành động